خبرنگاران متن کامل گزارش آژانس؛تائیددسترسی تکمیلی به سایتهای موردنظر درایران

به گزارش مهسان بلاگ، لندن- خبرنگاران - تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن تائید دسترسی تکمیلی بازرسان این سازمان به سایت های مورد نظر در ایران تاکید می نماید که آژانس به راستی آزمایی درباره فعالیت های هسته ای ایران درچارچوب موافقت نامه پادمانی ادامه می دهد.

خبرنگاران متن کامل گزارش آژانس؛تائیددسترسی تکمیلی به سایتهای موردنظر درایران

به گزارش خبرنگاران، متن کامل این گزارش که یک نسخه ترجمه شده از آن در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار گرفته به شرح زیر است:

A. مقدمه

1. این گزارش مدیرکل به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد (شورای امنیت) در خصوص اجرای تعهدات مرتبط هسته ای جمهوری اسلامی ایران (ایران) ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و در خصوص موضوعات مرتبط با راستی آزمائی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت می باشد. این (گزارش) همچنین اطلاعاتی درخصوص موضوعات اقتصادی و مشورتها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک ایجاد شده توسط برجام، ارائه می دهد.

B. سابقه

2. در تاریخ 14 ژوئیه 2015، چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا[1]، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی (E3/EU+3) و ایران در خصوص برجام توافق کردند. در تاریخ 20 ژوئیه 2015 شورای امنیت قطعنامه 2231 (2015) را به تصویب رساند که در آن از جمله از مدیرکل درخواست نمود راستی آزمائی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران برای کل دوره تعهدات یادشده درچارچوب برجام را برعهده گیرد ((GOV/2015/53 and Corr.1, para.8. در اوت 2015، شورای حکام به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمائی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران همانگونه که در برجام پیش بینی شده را انجام داده و بر همین اساس، برای کل دوره تعهدات یادشده در پرتو قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع اقتصادی و منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس، گزارش ارائه نماید. شورای حکام همچنین اجازه داد که آژانس با کمیسیون مشترک همچنانکه در سند GOV/2015/53 و اصلاحیه یک آن آمده، مشورت و تبادل اطلاعات نماید.

3. در دسامبر 2016 و ژانویه 2017، مدیرکل 9 سند[2] که از سوی همه اعضای کمیسیون مشترک تهیه و به تایید رسیده و متضمن روشنگری هائی برای اجرای اقدامات مرتبط هسته ای ایران مندرج در برجام برای دوره زمانی آن بود را با کشورهای عضو در میان گذاشت.[3]

4. در 8 می 2019، ایران بیانیه ای منتشر کرد که از جمله حاوی این مطلب بود که ...در راستای اعمال حقوق خود، همانطور که در بندهای 26 و 36 برجام مصرح است، شورایعالی امنیت ملی ایران دستوری مبتنی بر توقف بعضی اقدامات ایران ذیل برجام از امروز صادر کرد.[4],[5]

5. در 5 ژانویه 2020، ایران اعلام کرکه برنامه هسته ای اش دیگر موضوع هیچگونه محدودیت در حوزه عملیاتی نخواهد بود و اینکه ایران به همکاری با آژانس همانند گذشته ادامه خواهد داد.[6] در زمان این گزارش، آژانس هیچگونه تغییری در سطح همکاری ایران با فعالیتهای نظارت و راستی آزمایی آژانس تحت برجام مشاهده ننموده است.

6. علی رغم آثار شیوع COVID-19 بر ترتیبات سفر، آژانس به فعالیت های راستی آزمایی و نظارت خود در ایران ادامه داده است. آژانس به استفاده از قراردادهای منعقده برای بهره برداری از خدمات هواپیماهای چارتر برای انتقال بازرسان به/از ایران، به هنگام احتیاج، ادامه داد[7].

7. هزینه سالانه تقریبی آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی ایران و برای راستی آزمایی و نظارت تعهدات مرتبط هسته ای ایران به شرح مندرج در برجام، مبلغ 2/9 میلیون یورو در سال می باشد. برای سال 2020 منابع اقتصادی فرابودجه ای برای مبلغ 4 میلیون یورو از 2/9 میلیون یورو ضروری است[8]. تا تاریخ 6 نوامبر 2020، مبلغ 1/5 میلیون یورو منابع اقتصادی فرابودجه ای برای تامین هزینه فعالیتهای مرتبط با برجام برای سال 2020 و بعد آن در دسترس است[9].

C. فعالیت های راستی آزمایی و نظارت بر برجام

8. از تاریخ 16 ژانویه 2016 (روز اجرای برجام)، آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام[10] را منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس و به شیوه ای بی طرفانه و عینی، راستی آزمایی و نظارت نموده است[11] ،[12]. آژانس از زمان انتشار گزارش فصلی سپتامبر 2020 مدیرکل[13]، و یک بروزرسانی مندرج در گزارشی در اکتبر 2020 [14]، به شرح ذیل گزارش می دهد.

C.1. فعالیت های مربوط به آب سنگین و بازفرآوری

9. ایران ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (رآکتور IR-40) را طبق طراحی اولیه آن پیگیری ننموده است.[15]،[16]، [17]. ایران قرص های اورانیوم طبیعی، میله های سوخت یا مجموعه های سوخت طراحی شده به صورت ویژه برای راکتور IR-40 طبق طراحی اولیه را فراوری یا آزمایش ننموده و همه قرص های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه های سوخت موجود در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است (بندهای 3 و 10).[18]

10. ایران به اطلاع رسانی به آژانس درخصوص موجودی آب سنگین در ایران و فراوری آب سنگین در کارخانه فراوری آب سنگین (HWPP)[19] ادامه داده و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و مقدار آب سنگین فراوری شده در HWPP نظارت نماید (بند 15). همانطور که قبلا گزارش شده است[20]، در 20 اکتبر 2020 آژانس راستی آزمائی نمود که کارخانه فراوری آب سنگین مشغول به کار بوده است و اینکه مقدار فراوری شده آب سنگین ایران به میزان 128متریک تن کاهش یافته است (0.5متریک تن کمتر از گزارش قبلی) (بند 14).

11. ایران فعالیت های مربوط به بازفرآوری را در رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیسات فراوری ایزوتوپ مولیبدن، ید و زنون(MIX) و یا در هر تأسیسات اعلام شده دیگر به آژانس، انجام نداده است (بندهای 18 و 21).[21]

C.2. فعالیت های مرتبط با غنی سازی و سوخت

12. ایران به غنی سازی UF6 در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) و کارخانه غنی سازی آزمایشی (PFEP) (بخش C.3 این گزارش را ببینید)[22] و کارخانه غنی سازی فردو (FFEP) ادامه داده است[23]. همچنانکه قبلاً گزارش شده است[24]، در 8 جولای 2019 آژانس راستی آزمایی کرد که ایران شروع به غنی سازی UF6 با غنای بالاتر از 3.67 درصد از اورانیوم 235 نموده است (بند 28). از آن موقع تا به امروز، ایران اقدام به غنی سازی اورانیوم تا 4.5 رصد از اورانیوم 235 نموده است. ایران همچنین به انجام فعالیت های غنی سازی خاص که مطابق با برنامه تحقیق و توسعه دراز مدت خود نیست، آنچنان که در تاریخ 16 ژانویه 2016 به آژانس اعلام شده بود، ادامه داده است. (پارگراف 52)[25]

13. همانطور که قبلاً گزارش شد[26]، ایران به آژانس خبر داد که بهره بردار PFEP میخواهد سه آبشار فراوریی (شماره 4، 5 و 6) سانتریفیوژهای IR-4, IR-2mو IR-6 را به FEP منتقل کند[27]. در 2 سپتامبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که ایران شیرآلات یک مجموعه در FEP را در محلی که سه آبشار این سانتریفیوژها نصب خواهند شد، نصب نموده است[28]. در 11 اکتبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که ایران آبشار سانتریفیوژهای IR-2m را نصب نموده و در 9 نوامبر 2020 راستی آزمایی نمود که آبشار به تاسیسات خوراک دهی نصب شده است، اما با گاز UF6 خوراک دهی نشده است. در همان تاریخ، آژانس همچنین راستی آزمایی نمود که ایران نصب آبشار سانتریفیوژهای IR-4 را شروع نموده، اما نصب آبشار سانتریفیوژهای IR-6 را شروع ننموده است. در 29 اکتبر 2020، ایران نسخه بروزرسانی پرسشنامه اطلاعات طراحی DIQ درخصوص FEP را به آژانس ارائه کرد.

14. از 9 نوامبر 2020، در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) در نطنز ایران، همچنان بیش از 5060 سانتریفیوژ IR-1 به صورت نصب شده در 30 آبشار جهت غنی سازی UF6 به شکل پیکره بندی شده در واحدهای عملیاتی در زمان توافق پیرامون برجام به صورت نصب شده وجود نداشته است (بند 27). ایران 20 سانتریفیوژ IR-1 را از میان سانتریفیوژهای در حال نگهداری در انبار[29] به منظور جایگزینی با سانتریفیوژهای آسیب دیده یا خراب نصب شده در FEP خارج نموده است (بند 29.1).

15. همانطور که قبلاً گزارش شد[30]، ایران به آژانس خبر داد که بهره بردار PFEP در نظر دارد بخشی از آن را به ساختمان A1000 با هدف اینکه در نهایت کل فعالیت های تحقیق و توسعه به آن محل منتقل شوند، انتقال دهد، که محل سالن فراوری در FEP است (بندهای 27 و 40). در مکاتبه ای به تاریخ 27 اکتبر 2020، ایران اطلاعات تکمیلی در خصوص زمانبندی تغییر کاربری این منطقه را در اختیار آژانس قرار داد و اعلام کرد که قبل از انتقال مواد هسته ای به آن، ترتیبات مرتبط پادمانی باید با آژانس مورد توافق قرار گیرد.

16. در PFEP همچنانکه قبلاً گزارش شده است[31]، ایران اتصالات بالای ماشین ها را به نحوی تغییر داد که محصول و پسماند در پنج آبشار تحقیق و توسعه، به صورت جدا از هم جمع آوری می شوند.(خطوط 2،3،4،5 و6)[32] (بند 32 و 42)، که تمامی آن ها برای غنی سازی UF6 مورد استفاده قرار گرفتند. (نگاه کنید به بخش C3 این گزارش.)

17. در FFEP ایران در یک بال (واحد 2) کارخانه از 9 نوامبر 2019، غنی سازی اورانیوم را انجام داده است. (بند 45).[33] از ژانویه 2020، ایران از شش آبشار حاوی 1044 سانترفیوژ IR-1 برای غنی سازی UF6 استفاده نموده است. (بند 46) در 1 سپتامبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که در فضای باقی مانده واحد2، 12 سانتریفیوژ IR-1 در یک ساختار 16 تایی[34] و یک سانتریفیوژ IR-1 در ساختار تکی[35] به منظور اجرای تحقیق و توسعه اولیه برای فراوری ایزوتوپ های پایدار[36] نصب شده اند. در مجموع، آژانس راستی آزمایی نمود که 1057 سانتریفیوژ IR-1 در واحد 2 FFEP نصب شده اند. (بند 46)

18. همه سانتریفیوژها و زیرساخت های مربوطه در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده اند (بندهای 29، 47، 48 و 70). آژانس دسترسی منظم به ساختمان های مرتبط در نطنز شامل همه FEP و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی (PFEP) را ادامه داده و دسترسی روزانه طبق درخواست آژانس صورت گرفته است (بند 71). آژانس کماکان دسترسی منظم به FFEP، از جمله دسترسی روزانه در صورت درخواست، داشته است. (بند 51)

19. در تاریخ 18 اکتبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که کلیه میله های سوخت پرتودهی شده در TRR در ایران، از میزان پرتودهی کمتر از 1 رم بر ساعت (در یک متر در هوا) برخوردار نیستند.

20. ایران هیچکدام از تأسیسات اعلام شده را به منظور تبدیل مجدد صفحات سوخت یا ضایعات به UF6 مورد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسیسات جدید بدین منظور به آژانس اطلاعی نداده است (بند 58).

C.3. تحقیق و توسعه، فراوری و موجودی سانتریفیوژ

21. همانطور که قبلا گزارش شد[37]، ایران در تاریخ نوامبر 2019 پرسشنامه اطلاعات مربوط به طراحی را برای PFEPبه روزرسانی نمود، که شامل فهرستی از تمامی سانترفیوژهای مورد استفاده در PFEP می شد.[38]

22. در تاریخ 10 نوامبر 2020 آژانس راستی آزمایی کرد که ایران همچنان در حال جمع آوری اورانیم غنی شده به وسیله تزریق UF6 در آبشارهایی تا 9 سانتریفیوژ IR4، 8 سانتریفیوژIR5 و 6 سانتریفیوژ IR6 و یک آبشار دیگر از 20 سانتریفیوژ IR6 و 10 سانتریفیوژ IR6s و 10 سانتریفیوژ IR-s از خطهای دو و سه تحقیق و توسعه می باشد. سانتریفیوژهای تکی زیر نیز با UF6 آزمایش شده، ولی از آن ها اورانیم غنی شده جمع آوری نشده است: یک سانتریفیوژ IR1، یک سانتریفیوژ IR2m، یک سانتریفیوژ IR4، دوسانتریفیوژ IR5، دو سانتریفیوژ IR6s، یک سانتریفیوژ IR8، یک سانتریفیوژ IR8b، یک سانتریفویژ IRs و یک سانتریفیوژ IR9. در 27 سپتامبر 2020، آژانس راستی آزمایی نمود که ایران آبشار سانتریفیوژ IR2m در خط تحقیق و توسعه 5 (به بند 13 فوق مراجعه شود) را برچیده است. در 10 نوامبر 2020، آژانس راستی آزمایی نمود که ایران همچنان به جمع آوری اورانیم غنی شده از خطوط 4 و 6 (بندهای 32 تا 42) تحقیق و توسعه به وسیله تزریق UF6 به یک آبشار 152 تایی سانتریفیوژهای IR4 و یک آبشار 110 تایی سانتریفیوژهای IR6 ادامه می دهد[39].

23. همانطور که قبلا اشاره شد[40]، ایران به آژانس خبر داد که خط تحقیق و توسعه 1 برای آزمایش سانتریفیوژهای IR5 و IR6s در یک آبشار کامل تا 172 سانترفیوژی یا دو آبشار میانی 84 سانتریفیوژی بکار خواهد رفت. (بند 41) در 31 اکتبر 2020، آژانس راستی آزمایی نمود که ایران نصب شیرآلات لازم برای نصب سانتریفیوژهای مزبور در خط تحقیق و توسعه 1 را شروع ننموده است.

24. در 18 اکتبر 2020، آژانس راستی آزمایی نمود که ایران آزمایش مکانیکی 10 سانتریفیوژ IR4 را به طور همزمان و تا 3 سانتریفیوژ IR4 را به صورت همزمان برای 42 روز در مرکز تحقیقاتی تهران انجام داده است. (بند40) از 20 اکتبر 2020 ایران از یک مکان جدید، فراتر از آن ها که در برجام معین شده است، برای آزمایش مکانیکی استفاده نموده است[41].

25. ایران اظهارنامه های مربوط به فراوری و موجودی لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز (Bellows) را به آژانس ارائه نموده و اجازه راستی آزمایی اقلام در موجودی را به آژانس داده است (بند 80.1). آژانس نظارت مداوم شامل استفاده از اقدامات نظارتی و مراقبتیcontainment and surveillance measures را انجام داده و راستی آزمایی نموده که تجهیزات اعلام شده برای فراوری لوله های روتور و بیلوزها برای فراوری سانتریفیوژ نه فقط برای فعالیتهای معین شده در برجام، بلکه برای فعالیتهایی فراتر از آنچه در برجام معین شده است، مانند نصب آبشارهای جدید که در بندهای 22 و 23 قبل شرح داده شد (بند 80.2)، استفاده شده اند. ایران هیچگونه سانتریفیوژ IR-1 را برای جایگزینی با آنهایی که خراب شده و یا از کار افتاده اند، فراوری ننموده است. (بند 62)

26. همه لوله های روتور اعلام شده، بیلوزها و مجموعه های روتور شامل لوله روتورها و بیلوزهایی از جمله آنهایی که از روز اجرا فراوری شده اند، تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته اند (بند 70). در 20 اکتبر 2020 آژانس راستی آزمایی نمود که ایران با استفاده از فیبر کربن، که تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی مداوم آژانس نبوده است، لوله های روتور فراوری نموده است[42].[43] فرایند فراوری لوله روتورها و بیلوزها تحت نظارت مداوم آژانس می باشد.

C4. ذخایر اورانیم غنی شده:

27. همچنان که قبلا گزارش شده است[44]، در اول جولای 2019 آژانس راستی آزمایی کرد که کل موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی سازی شده ایران از میزان 300 کیلوگرم UF6 غنی شده تا میزان 3.67 درصد اورانیوم 235 (یا معادل آن در اشکال مختلف شیمیایی) فراتر رفته است (بند 56). میزان 300 کیلوگرم UF6 معادل با 8/202 کیلوگرم اورانیوم می باشد.[45]

28. تا تاریخ 2 نوامبر 2020، آژانس راستی آزمایی نمود که بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک[46]، میزان کلی ذخیره اورانیوم غنی شده ایران در FEP، PFEP و FFEP[47] 2442.9 کیلوگرم (337.5+ کیلوگرم از زمان گزارش فصلی پیشین) بوده است. این ذخیره شامل 2408.5 کیلوگرم اورانیوم در شکل UF6، 15.5 کیلوگرم به شکل اوکسیدهای اورانیم و فراوریات میانی، 8.2 کیلوگرم به شکل میله ها و ترکیبات سوخت و 10.7 کیلوگرم به شکل مایع و پسماند جامد می باشد.

29. مجموع ذخایر اورانیم غنی شده شامل 215.1 کیلوگرم[48] اورانیوم غنی شده تا 3.67 درصد U235، که تا قبل از 8 ژوئیه 2019 فراوری شده است و 2227.8 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 4.5 درصد U235 که از 8 ژوئیه 2019 تا به امروز فراوری شده است، می باشد. مورد آخر که تماماً به شکل UF6 است، شامل 692.7 کیلوگرم از اورانیم غنی شده بالاتر از 2 درصد U235 که در خطوط 2 و 3 تحقیق و توسعه PFEP فراوری شده، می باشد.

D. اقدامات شفاف سازی

30. ایران کماکان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گرها و مهر و موم های الکترونیکی آنلاین در زمینه غنی سازی استفاده نماید تا بدینوسیله شرایط آنها در اماکن هسته ای به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری اتوماتیک ثبت سوابق اندازه گیری توسط ادوات اندازه گیری نصب شده آژانس، تسهیل شود (بند 67.1). ایران بنا به درخواست آژانس، نسبت به صدور ویزا درازمدت برای بازرسان منصوب آژانس اقدام نموده و برای آژانس در اماکن هسته ای، محل کار مناسب فراهم نموده و استفاده از محل کار در مکان های نزدیک سایت های هسته ای در ایران را تسهیل نموده است (بند 67.2).

31. ایران کماکان به آژانس اجازه داده - تا به وسیله اقدامات مورد توافق با ایران، از جمله به وسیله اقدامات مراقبتی و نظارتی containment and surveillance measures - بر تمامی کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) فراوری شده در ایران یا بدست آمده از دیگر منابع و انتقال آنها به تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در اصفهان (بند 68)، نظارت نماید. همچنین، ایران تمامی اطلاعات ضروری برای قادر نمودن آژانس جهت راستی آزمایی فراوری کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) و موجودی انبار UOC فراوری شده در ایران یا بدست آمده از هر منبع دیگری را ارایه نموده است (بند 69) .

E. سایر اطلاعات مرتبط

32. ایران، همچنان به اجرای موقت پروتکل الحاقی به موافقتنامه پادمان، بر اساس ماده 17 (b) پروتکل الحاقی، تا زمان لازم الاجرا شدن آن ادامه می دهد. آژانس به ارزیابی اظهارنامه های ایران ذیل پروتکل الحاقی ادامه داده است و دسترسی تکمیلی را ذیل پروتکل الحاقی به تمامی سایت ها و مکان های داخل ایران که احتیاج بوده، انجام داده است. همکاری فعالانه و به موقع ایران در ارائه دسترسی به آژانس، اجرای پروتکل الحاقی را تسهیل نموده و موجب افزایش اعتماد است.

33. همچنانکه قبلاً گزارش شد،[49] در فوریه 2019 آژانس ذرات اورانیوم طبیعی ساخت بشر در مکانی که توسط ایران به آژانس اظهار نشده بود را شناسایی کرد. بر اساس اطلاعات تکمیلی ارائه شده از سوی ایران، آژانس از دو تاسیسات اظهارشده ایران نمونه برداری محیطی انجام داد[50]. ارزیابی آژانس از تحلیل این نمونه برداری های این بوده که بعضی یافته ها با اطلاعات دریافتی از ایران عدم همخوانی نداشته اند، اما تعدادی از یافته ها وجود دارند که درخصوص آن ها ضروری است ایران به سوالاتی پاسخ دهد و شفاف سازی و ارائه اطلاعات نماید[51]. این یافته های دیگر، شامل حضور ذرات با ایزوتوپ های تغییر یافته اورانیوم با غنای پائین در یک محل اظهارنشده از سوی ایران[52]، با حضور قابل تشخیص U-236 و اورانیم کمی تهی شده می باشند[53].

34. در 21 اکتبر 2020، ایران اطلاعات و شرحات بیشری را در این خصوص ارائه کرد. درخصوص ذرات اورانیم با غنای پایین یافت شده، ایران گفت که شواهد مربوط به چنین آلودگی در دست تحقیقات است.

35. آژانس شرحات ارائه شده از سوی ایران را نارضایت بخش محسوب می نماید، چرا که از لحاظ فنی دارای اعتبار نبودند و بر همین مبنا، درخواست اطلاعات و شفافیت بیشتری از ایران نمود. آژانس، همچنین مدت زمانی که این موضوعات در دست آنالیز است را مد نظر دارد. در 5 نوامبر 2020، ایران اطلاعات بیشتری درخصوص شرحات خود به آژانس ارائه کرد. در مکاتبه مورخ 9 نوامبر 2020، متعاقب ارزیابی این اطلاعات جدید، آژانس به ایران خبر داد که کماکان اطلاعات ارائه شده از سوی ایران را از لحاظ فنی معتبر محسوب نمی نماید. ارائه شرحات کامل و فوری از سوی ایران درخصوص وجود ذرات اورانیوم ساخت بشر به شمول ذراتی که ایزوتوپ هایشان تغییر یافته است، در مکانی که به آژانس اظهار نشده اند، ضروری است.

36. راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام، شامل تعهداتی که در بخش های D،E، S و T ضمیمه یک برجام تصریح شده، ادامه دارد.

37. طی مقطع زمانی این گزارش، آژانس در یک نشست از جلسات گروه کاری خرید کمیسیون مشترک شرکت نمود. (برجام، ضمیمه چهار - کمیسیون مشترک، بند 6.4.6).

F. خلاصه

38. آژانس به راستی آزمائی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات که بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند (LOFs) و از سوی ایران درچارچوب موافقت نامه پادمان آن اظهار شده، ادامه می دهد. ارزیابی ها درخصوص فقدان فعالیت ها و مواد هسته ای اظهارنشده برای ایران، کماکان ادامه دارد. احتیاج است تا وجود ذرات متعدد اورانیوم ساخت بشر به شمول ذراتی که ایزوتوپ هایشان تغییر یافته اند، در مکانی که به آژانس اظهار نشده است، از سوی ایران به طور کامل و فوری شرح داده شود تا نگرانی های احتاقتصادی درخصوص کامل بودن و صحیح بودن اظهاریه های پادمانی ایران برطرف شود.

39. از روز اجراء، آژانس به نظارت و راستی آزمائی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام پرداخته است.

40. مدیرکل به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.

منبع: ایرنا
انتشار: 27 شهریور 1400 بروزرسانی: 27 شهریور 1400 گردآورنده: mahsanblog.ir شناسه مطلب: 69171

به "خبرنگاران متن کامل گزارش آژانس؛تائیددسترسی تکمیلی به سایتهای موردنظر درایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران متن کامل گزارش آژانس؛تائیددسترسی تکمیلی به سایتهای موردنظر درایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید