اهمیت مدیریت تعادل بین کار وزندگی

به گزارش مهسان بلاگ، تعادل بین کار و زندگی، به معنای تقسیم وقت و انرژی بین کار و سایر جنبه های مهم زندگی است. مدیریت تعادل بین کار وزندگی یک چالش روزانه است و مهم ترین ویژگی آن ایجاد وقت برای خانواده، دوستان، پیشرفت شخصی، مراقبت از خود و سایر فعالیت های شخصی است.

اهمیت مدیریت تعادل بین کار وزندگی

به گزارش خبرنگاران، ازآنجایی که بسکمک از کارمندان به دلیل نیازهای مالی و شخصی شاغل هستند، تعادل بین کار وزندگی برای آنان چالش برانگیز است، بنابراین، کارفرمایان باید با ایجاد سیاست ها، شیوه ها، اقدامات و انتظارات در ایجاد زندگی متعادل تر با استفاده از برنامه های کاری قابل تغییر، سیاست های مربوط به مرخصی و تعطیلات و انتظارات ارتباطی به کارکنان خود کمک کنند.

تعادل بین کار وزندگی، استرس کارکنان را کاهش می دهد. وقتی شخصی بیشتر زمان خود را صرف فعالیت های مرتبط با کار کند و احساس کند که از سایر مؤلفه های مهم زندگی خود غفلت کرده، استرس و نارضایتی فردی حاصل شده و درنهایت به تولید و بهره وری فرد آسیب می رساند. اما محیط کاری که کارمندان را قادر سازد به تعادل در کار وزندگی برسند، موجب انگیزه و شادی کارکنان شده و بهره وری کاری نیز افزایش می یابد.

یکی از گزینه ها برای دستیابی به تعادل بین کار وزندگی، ساعت کاری قابل تغییر یا به عبارتی انعطاف پذیر است. در حال حاضر بسکمک از شرکت ها برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی کارکنان، گزینه های کاری انعطاف پذیر را به کارمندان ارائه می دهند. در تحقیق سال 2016 در استرالیا تعیین شد که ساعات کاری انعطاف پذیر باعث افزایش بهره وری و حفظ موقعیت کاری شده و موقعیت شغلی زنان در مقام های بالاتر را نیز ارتقاء می دهد.

تحقیقی در سال 2018 با شرکت 1400 والدین شاغل نشان داد، شاغلین زیادی به علت عدم توانایی در برقراری تعادل بین زندگی و کار توسط کارفرمایان بیکار شدند.

همه افراد خواهان تعادل در محل کار و در خانه بدون قربانی کردن یکی از این دو مورد هستند. در اروپا، کار از راه دور، کار فشرده یا امثال آن متداول است. بااین حال، این مشاغل عواقب ناخواسته ای برای شاغلین به همراه دارند که در ذیل به چند مورد آن اشاره شده است:

انعطاف پذیری شغل منجر به تعادل بهتر بین کار وزندگی نمی شود.

افرادی که در مشاغل از راه دور فعالیت دارند اغلب به دلیل عدم توانایی برقراری ارتباط با همکاران از طریق دستگاه های خود در هر زمان، شدت کار بالا و کاهش استقلال را تجربه می کنند.

مرخصی های غیر کاری و یا نگهداری از بچه ها موجب نا عدالتی در نیروی کار می شود.

چنین سیاستی معمولا برای افراد شاغلی که مسئولیت مراقبت دارند، محفوظ و برای افرادی که فاقد مسئولیت های خانواده هستند، قابل دسترسی نیست.

بیشتر کارکنان تمایلی به استفاده از کار انعطاف پذیر ندارند

بسکمک از افراد شاغل نگران هستند که انجام این نوع کار، تعهد کاری کمتر آنان را نشان دهد و تاثیر منفی بر حرفه آنان خواهد گذاشت.

بر اساس نتایج تحقیقی که در ایتالیا انجام شد تعیین شد که شرکت ها در صورت تمایل برای ایجاد تعادل سالم بین کار وزندگی باید تلاش خود را در دو زمینه اصلی ذیل متمرکز کنند:

آموزش سرپرستان

کارمندانی که با یک سرپرست همکاری می کنند، کاهش تضاد بین کار وزندگی را تجربه می کنند و علت آن تشویق کارکنان و استفاده از سیاست های محبت آمیز از طریق نگرش و رفتارهای خود ترغیب کننده است. البته سرپرستی که انتظارات مغایر با اهداف شخصی کارمند خود را داشته باشد تاثیر مخربی بر تعادل کار وزندگی آنان خواهد گذاشت.

بر اساس نتایج تحقیقات تعیین شده شرکت هایی که از مدیران مختلف برای سازمان دهی شرکت و ارتباط بین کارکنان خود استفاده می کنند، تعادل بیشتری در کار و زندگی کارکنان خود ایجاد می کنند. سازمان ها با آموزش سرپرستان و نحوه عملکرد آنان پشتیبانی خانوادگی و شخصی کارمندان خود را فراهم و احساس رضایت از کار وزندگی ایجاد می کنند.

ترویج فرهنگ پشتیبانی از شرکت

حمایت از شرکت بر فرهنگ سازمانی تاثیر می گذارد. فرهنگ غالب در اکثر شرکت های ایتالیایی بر اساس چارچوب کارگر ایده آل ساخته شده است و کارگر ایده آل فردی است که از لحاظ جسمی در محل کار حضور دارد و آماده فداکاری شخصی است. زندگی به نفع کار، یعنی مبارز با روش شرکت های سنتی چون در این شرکت ها به دلیل عدم تعادل بین کار وزندگی وفاداری کمتری نسبت به کار و رضایت کاری کمتری وجود دارد. ایجاد گروه های کارمندی نیز روشی ارزشمند برای تشویق افراد در پشتیبانی و رضایت از شرکت است.

اولین گام در تعادل بین کار وزندگی

اگرچه این تغییرات به اندازه کافی ساده به نظر می رسند، اما باید هم شرکت ها و هم خود کارکنان سیاست کار انعطاف پذیر را رعایت کنند .بر اساس فرهنگ های مختلف درک افراد از کار نیز متفاوت است به طور مثال در فرهنگی، اوقات تفریح و استراحت وقت گذرانی و اتلاف وقت محسوب می شود، اما در فرهنگی دیگر، افراد خواهان ساعات کاری بیشتر برای نشان دادن کارایی خود هستند. بنابراین ، اولین گام واقعی برای رسیدن به تعادل کار و زندگی، تغییر در سطح فردی است. برای هر فردی به عنوان کارفرما و یا کارگر پرورش هویت حرفه ای مهم است. هنگامی که ارزش اوقات فراغت خود را دریابیم ، راحت تر می توانیم بین کار و زندگی تعادل ایجاد کنیم. ما باید وقت آزاد را به عنوان زمان استراحت ، شارژ مجدد و پرورش مهارت ها و علاقه های جدید در نظر داشته باشیم که درنهایت به نفع نقش کاری ما نیز است. هنگامی که ما این تغییر را ایجاد کنیم، سیاست های کار انعطاف پذیر، آموزش ها بر تعادل زندگی و کار تاثیرگذار خواهند بود.

استرس و تعادل کار و زندگی در محیط کار

در عصر بسیار پرسرعت امروز، کارمندان به طور فزاینده ای در تعادل کار و زندگی خصوصی دچار مشکل می شوند و این روند منجر به افزایش استرس، کاهش رضایت از زندگی و بیماری می شود. کمک به کارمندان در اداره کار و زندگی شخصی ، حیاتی ترین مورد، در بهداشت کاری تا سال 2020 عنوان شده است.علاوه بر این، کارمندان معتقدند کارفرمایان و محل کار نیز نقش مهمی در کاهش میزان استرس در زندگی آنان دارند.

بهترین شهرهای جهان در تعادل بین کار وزندگی

هلسینکی، فنلاند

ساکنان هلسینکی با یک هفته کاری 40 ساعته تقریبا کوتاه ترین زمان کاری در جهان را دارند و زمان متوسط رفت وآمد کاری آنان نیز 26 دقیقه و بهترین شهر جهان در تعادل بین کار وزندگی است.حداقل مرخصی آنان 30 روز در سال و حقوق مرخصی زایمان در این شهر 1127 روز است، که این میزان بیشتر از سایر کشورها به استثنای مجارستان است.

مونیخ ، آلمان

مونیخ شهری با کمترین میزان استرس است. متوسط هفته کاری فقط یک ساعت از هلسینکی بیشتر و زمان رفت وآمد آن نیز یک دقیقه بیشتر است. در پایتخت باواریا، مرخصی 20 روز در سال است، اما بیشتر کارمندان به طور متوسط تقریبا 30 روز مرخصی می روند. حقوق مرخصی زایمان در این شهر نیز 406 روز است.

اسلو، نروژ

از بین شهرهای مورد بررسی، ساکنان اسلو کمترین ساعت کاری در هفته یعنی 38.9 ساعت را دارند و تنها درصد کمی از مردم بیش از 48 ساعت کار می کنند.این شهر مرخصی با حقوق برای والدین و بالاترین امتیاز برابری جنسیتی را پیش از استکهلم و هلسینکی دارد. همچنین دسترسی به خدمات بهداشت روان در آن راحت است.

هامبورگ، آلمان

هامبورگ نیز مانند مونیخ یک هفته کاری 41 ساعته دارد و تقریبا یک مکان کم استرس برای زندگی و کار است. آلمان تنها کشوری است که سه شهر با تعادل در کار وزندگی دارد. هر سه این شهرها کار هفتگی کوتاه دارند. اوقات فراغت نقش مهمی در زندگی آلمانی ها ایفا می کند.

استکهلم، سوئد

دولت سوئد فعالیت های زیادی در زمینه تعادل بین تعهدات کاری و زندگی انجام داده است. یکی از مهم ترین اقدامات آن ساعات کاری انعطاف پذیر و مرخصی والدین است. برابری اجتماعی زنان و مردان در این شهر بسیار بالاست.

برلین، آلمان

روز کاری در برلین حدود ساعت 10 صبح آغاز می شود. زمان رفت وآمد کاری طولانی و میزان استرس در برلین بیش از دو برابر هامبورگ و بیش از سه برابر مونیخ است.

زوریخ، سوئیس

در زوریخ، مردم طولانی ترین ساعت رفت وآمد کاری را در مقایسه با دیگر شهرهای برتر در این زمینه دارند. دسترسی به خدمات بهداشت روان در این شهر راحت است و ساکنین آن بعد از شهر مونیخ پایین ترین میزان استرس را تجربه می کنند.

پرجمعیت ترین شهر سوئیس آلودگی هوا کمی دارد و ازنظر سلامتی و تناسب، ساکنان آن در وضعیت مناسبی واقع شده است.

بارسلونا، اسپانیا

در برخی از شهرهای اسپانیا باید سنت صرف ناهار در زمان طولانی و خواب نیمروزی رعایت شود. در بارسلونا، ساعت کاری 41 ساعت در هفته است. ساکنان این شهر تعطیلات بیشتری در مقایسه با سایر شهرها دارد و میانگین آن 30.5 روز در مقابل 22 روز استاندارد است.

پاریس، فرانسه

در بین 10 کشور برتر در این زمینه، کارکنان پایتخت فرانسه طولانی ترین زمان رفت وآمد را دارند و افراد به طور میانگین 44 دقیقه زمان خود را در رفت وآمد کاری سپری می کنند . اما 30 روز تعطیلات نیز دارند. بر اساس قانون فرانسه ، تعادل سالم بین کار و زندگی باید ارتقا یابد. میزان ساعات کاری در پاریس 35 ساعت در هفته است.

ونکوور، کانادا

در ونکوور، رفت وآمد کاری بیش از نیم ساعت زمان می برد و هفته کاری حدود 40 ساعت است. با این وجود، کانادایی ها فقط 10 روز مرخصی با حقوق محدود دارند.

در این رتبه بندی کشورهای آسیایی در پایین جدول قرار دارند و کوالالامپور، مالزی در بین 40 کشور مورد بررسی، مقام پرکارترین کشور را از آن خود کرده است. پیش از آن نیز توکیو، ژاپن با امتیاز 23.83 قرار گرفته است.

6 مؤلفه اصلی در تعادل کار وزندگی

خود مدیریت

مدیریت شخص در مورد خود به خصوص در رابطه با خواب مناسب، ورزش و تغذیه مناسب تا حدودی چالش برانگیز است. خود مدیریت استفاده مؤثر از زمان، برنامه ریزی و دیگر موارد است.

مدیریت زمان

مدیریت زمان شامل استفاده بهینه از روز و زمان است. مدیریت زمان از طریق اهداف مناسب و تشخیص آنچه مهم و ضروری است، صورت می گیرد.

مدیریت استرس

پیچیدگی جوامع امروز موجب استرس افراد می شود و نتیجه آن حواس پرتی و عدم آرامش است. یکی از مهم ترین مواردی که موجب اختلال در عملکرد کاری و زندگی افراد می شود، انجام وظایف چندوجهی در یک زمان است.

مدیریت تغییر

در جهانی امروز که شاهد تغییرات بسیار در زمینه های مختلف زندگی هستیم، باید مدیریت لازم در این زمینه را داشته باشیم تا این تغییرات موجب اختلال در کار وزندگی نشوند.

مدیریت فناوری

مدیریت فناوری به معنای اطمینان از خدمت فناوری به افراد است، به این معنی که فناوری بر فرد حاکم نباشد.

مدیریت اوقات فراغت

اوقات فراغت یکی از موارد مهم در ایجاد تعادل بین کار و زندگی است. البته استراحت و تفریح زیاد نیز موجب یکنواختی و دل زدگی خواهد شد، بنابراین، مدیریت در اوقات فراغت و فعالیت های جدید موجب لذت بیشتر افراد از تعطیلات خواهد شد.

منابع:

thebalancecareers.com

afr.com

hbr.org

weforum.org

aljazeera.com

hrasiamedia.com

businessinsider

تورهای دور زمین: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور لحظه آخری، تور ارزان، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 28 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 28 اردیبهشت 1401 گردآورنده: mahsanblog.ir شناسه مطلب: 21566

به "اهمیت مدیریت تعادل بین کار وزندگی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اهمیت مدیریت تعادل بین کار وزندگی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید