مغز انسان؛ جعبه سیاهی که هر روز مرموزتر می شود

به گزارش مهسان بلاگ، آتلانتیک- اِد یانگ؛ کارل اِسکونُوِر و اندرو فینک گیج شده اند. این دو دانشمند علوم اعصاب می دانند مغز باید منعطف باشد، اما نه بیش از حد. مغز باید در مواجهه با تجربیات نو خود را بازسازی کند، اما باید ویژگی های جهان بیرونی را هم مدام بازنمایی کند. چگونه؟ تعریف نسبتاً ساده ای که در کتاب های درسی علوم اعصاب یافت می شود آن است که وقتی فرد گُلی را می بوید، غروب آفتاب را می بیند یا صدای زنگی را می شنود، احتمالاً گروه های مشخصی از نورون ها شلیک1 می شوند.

مغز انسان؛ جعبه سیاهی که هر روز مرموزتر می شود

فرض بر این است که این بازنمایی ها -این الگو های شلیک نورونی - از یک لحظه تا لحظۀ بعد یکسان باقی می مانَد؛ اما همان طور که اِسکونُوِر، فینک و دیگران دریافته اند، گاهی ماجرا این طور پیش نمی رود؛ آن ها تغییر می کنند و تغییرات به قدری است که گیج کننده و دور از انتظار است.

اِسکونُوِر، فینک و دیگر همکارانشان در دانشگاه کلمبیا موش ها را به مدت چند روز و چند هفته در معرض رایحه های یکسان قرار دادند و فعالیت نورون ها را در قشر ﭘﯿﺮﯾﻔـﻮرم مغزِ جوندگان ثبت کردند. پیریفورم ناحیه ای از مغز است که در تشخیص بو فعال می شود. در یک لحظۀ معین، هر رایحه سبب می شد گروه معینی از نورون ها در این ناحیه شلیک شوند؛ اما با گذشت زمان، آرایش این گروه ها به آرامی تغییر کرد.

برخی نورون ها دیگر به بو ها واکنش نشان نمی دادند؛ در عوض برخی دیگر آغاز کردند به واکنش نشان دادن. پس از یک ماه، هر یک از گروه ها تقریباً کاملاً با یکدیگر تفاوت داشتند. بگذارید این گونه بگویم که نورون هایی که بویِ سیب را در ماه مِی بازنمایی می کردند و آن هایی که همین بو را در ماه ژوئن بازنمایی می کردند، همان قدر با یکدیگر تفاوت داشتند که نورون هایی که بازنمایی کنندۀ بوی سیب و سبزه در هر زمان دیگری بودند.

البته، این صرفاً یک پژوهش در ناحیه ای از مغز است، آن هم مغز موش ها، اما دانشمندانِ دیگر نشان داده اند که همین پدیده، که رانش بازنمودی2 نام دارد، علاوه بر قشر ﭘﯿﺮﯾﻔـﻮرم، در دیگر نواحیِ مغز هم رخ می دهد. وجودش مشهود، اما باقی چیز ها معماست. اِسکونُوِر و فینک به من گفتند نمی دانند چرا چنین اتفاقی رخ می دهد، معنای آن چیست، مغز چگونه با آن مقابله می کند و چند درصد از مغز این گونه رفتار می کند.

اگر واکنش های نورونیِ حیوانات به جهان همواره در معرض تغییر است، حیوانات چگونه می توانند درکی ثابت از جهان داشته باشند؟ اِسکونُوِر می گوید اگر این حجم از تغییرات امری متداول است، باید در مغز مکانیسم هایی وجود داشته باشد که کشف نشده اند، مکانیسم هایی که تصور نمی کردیم وجود داشته باشند، اما به مغز اجازه می دهند به فعالیت خود ادامه دهد. دانشمندان باید بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما در این مورد خاص، کاملاً گیج شده ایم. احتمالاً سال ها طول بکشد تا پاسخی برای این مسئله بیابیم.

اِسکونُوِر و فینک سال ها وقت صرف کردند تا از وجود رانش بازنمودی در قشر ﭘﯿﺮﯾﻔـﻮرم مطمئن شوند. آن ها باید برای کاشت الکترود ها در مغز موش، تکنیک های جراحی ابداع می کردند و مطمئن می شدند این الکترود ها تا هفته ها سر جای خود باقی می مانند.

فقط در این حالت بود که می توانستند مطمئن شوند رانشی که مشاهده کرده اند، درحقیقت، ناشی از تغییرات نورون ها بوده است و نه حرکت های اندک خودِ الکترودها. آن ها این کار را از سال 2014 آغاز کردند. تا قبل از 2018 مطمئن شدند که می توانند داده ها را بدون تغییر ضبط کنند. سپس موش هایی را که با ایمپلنتِ کاشته شده در مغزشان حرکت می کردند در فواصل معین در معرض رایحه های متفاوت قرار دادند.

تیم آن ها نشان داد اگر یک نورون در قشر ﭘﯿﺮﯾﻔـﻮرم به بویِ خاصی واکنش نشان دهد، یک در پانزده احتمال دارد که این نورون، پس از گذشت یک ماه، همچنان به بو واکنش نشان دهد. در هر نوبت، تعداد یکسانی از نورون ها در واکنش به هر یک از رایحه ها شلیک می کنند، اما هویت آن نورون ها تغییر می کند. بوکشیدنِ هر روزه می تواند سرعت رانش را کاهش دهد، اما این بوکشیدن ها رانش را منتفی نمی کند.

عجیب است که یادگیری هم چنین تأثیری ندارد: اگر موش ها بو را با یک شوک ملایم الکتریکی تداعی می کردند، باز هم نورون هایی که آن رایحه را بازنمایی می کردند کاملاً تغییر می کردند، حتی اگر موش ها همچنان از روبروه با آن رایحه پرهیز می کردند. یانیوْ زیوْ عصب زیست شناسی از مؤسسۀ علوم وایزمن است که در این پژوهش حضور نداشت. او می گوید تصور غالب در علوم اعصاب این بوده است که واکنش های نورونی در منطقه ها حسی در گذر زمان ثابت اند. این پژوهش نشان داد که چنین نیست.

اِسکونُوِر به من گفت حداقل به مدت پانزده سال اشاره هایی وجود داشت که نشان می داد چنین پدیده ای در قسمت های مختلف مغز وجود دارد. برای مثال، هیپوکامپ به حیوانات کمک می کند راه خودشان را در محیط اطرافشان بیابند. هیپوکامپ سلول های مکانی را در خود جای داده است. سلول های مکانی نورون هایی اند که هنگام ورود فرد به مکان های معین، به صورت انتخابی، شلیک می شوند.

وقتی از تختتان تا در اتاق قدم برمی دارید، سلول هایِ مکانیِ مختلفی شلیک می شوند، اما این تنظیمات ثابت نیستند؛ زیوْ و دیگران نشان داده اند مکان هایی که این سلول ها با آن ها هماهنگ می شوند هم می توانند در گذر زمان دچار رانش شوند.

لارا دریسکول یکی دیگر از دانشمندان علوم اعصاب است و هم اکنون در استنفورد فعالیت می کند. در آزمایشی دیگر، او موش ها را در یک ماز تقریباً تی شکل قرار داد و به آن ها آموزش داد به چپ یا راست بروند. دریسکول و همکارانش دریافتند فعالیت های این قسمت هم دستخوش رانش شدند: با وجود آنکه انتخاب های جوندگان تغییری نکرد، نورون هایی که به هنگام دویدن موش در ماز شلیک می کردند به تدریج تغییر کردند.

این نتایج حیرت انگیز بود، اما نه به اندازۀ نتایج نو. هیپوکامپ در یادگیری و حافظۀ کوتاه مدت هم دخیل است. انتظارمان همین است که هیپوکامپ خودش را بازنویسی کند و، بدین ترتیب، مرتب دچار رانش شود. اِسکونُوِر می گوید تا به امروز، مشاهدات ما از رانش بازنمودی محدود می شد به قسمت هایی از مغز که آن را ممکن می دانستیم. اما قشر ﭘﯿﺮﯾﻔـﻮرم فرق دارد. این قشر مرکزِ حسیِ مغز است ناحیه ای که به مغز اجازه می دهد محرک های اطرافش را درک کند.

این قشر باید ثابت باشد. در غیر این صورت، بو ها چگونه آشنا به نظر می آیند؟ اگر رانش بازنمودی در قشر ﭘﯿﺮﯾﻔـﻮرم رخ دهد، می تواند در سراسر مغز هم پدیده ای معمول باشد.

ممکن است رانش در دیگر مراکز حسیِ مغز شیوع کمتری داشته باشد، مانند قشر بینایی که اطلاعات دریافتی از چشم ها را پردازش می کند. نورون هایی که به بویِ سبزه واکنش نشان می دهند، ممکن است از یک ماه به ماه دیگر تغییر کنند، اما به نظر می رسد نورون هایی که به دیدن سبزه واکنش نشان می دهند، تا اندازۀ زیادی یکسان باقی بمانند. شاید دلیل آن است که قشر بینایی بسیار سازمان یافته است.

گروه های همجوار نورون ها تمایل دارند بخش های همجوار فضای دیداری را پیش رویمان بازنمایی کنند و این نقشه کشی منظم، می تواند واکنش های نورونی را محدود کند تا بیش ازاندازه دچار رانش نشوند. اما این امر صرفاً دربارۀ محرک های سادۀ بصری مانند خطوط و میله ها می تواند صادق باشد. زیوْ، زمانی که موش ها فیلم های تکراری را بار ها می دیدند، حتی در قشر بینایی هم شواهدی یافت که از رانش بازنمودی حکایت می کرد.

اِسکونُوِر می گوید گمان می کنیم این امر بیش از آنکه یک استثتا باشد، قاعده است. هم اکنون وظیفۀ ما یافتن مکان هایی است که رانش در آنجا اتفاق نمی افتد. فینک اضافه می کند در مکان هایی که رانش اتفاق می افتد، سه مسئله حائز اهمیت است. سرعت پیشروی رانش چقدر است؟ تا کجا را تحت تأثیر قرار می دهد؟ و چقدر آسیب زاست؟

اگر واکنش های نورونی به بو ها و دیده ها مدام در حال تغییر است، مغز از کجا می داند بینی چه چیز را می بوید یا چه چیز را می بیند؟ یک احتمال این است که مغز به نوعی عملکردش را در واکنش به رانش ها تصحیح می کند. برای مثال، بخش هایی از مغز که با قشر ﭘﯿﺮﯾﻔـﻮرم مرتبط اند، شاید قادر باشند به تدریج درکشان از معنای فعالیت نورونیِ ﭘﯿﺮﯾﻔـﻮرم را به روزرسانی کنند. کل سیستم تغییر می کند، اما این تغییرات همزمان با یکدیگر رخ می دهد.

احتمال دیگر آن است که حتی وقتی نورون های فعالِ معین تغییر می کنند، برخی از ویژگی های پیشرفتۀ نورون هایِ شلیک شونده، دستخوش تغییر نمی شود، مانند تمثیل ساده ای که تیموتی اُلیری، دانشمند علوم اعصاب دانشگاه کمبریج، به من گفت: افراد در یک جامعه می توانند نظرشان را تغییر دهند و درعین حال یک اجماع کلّی داشته باشند. در میان جمعیتی انبوه هم ممکن است سیگنالی یکسان به شیوه های متعددی بازنمایی شود؛ بنابراین برای حرکتِ کُد نورونی فضای کافی وجود دارد.

برخی پژوهشگران نشانه های این الگو های ثابت و پیشرفته را در دیگر قسمت های رانشی مغز هم یافته اند، اما اِسکونُوِر و فینک نتوانستند این کار را بکنند. نه آن ها و نه همکارانشان نمی توانند به طور قطع بگویند مغز چگونه با رانش بازنمودی کنار می آید. آن ها حتی نمی توانند با اطمینان بگویند که این اتفاق اساساً چرا رخ می دهد.

شاید رانش صرفاً خطایی در سیستم عصبی باشد، این مسئله ای است باید به آن رسیدگی کرد. اُلیری می گوید ارتباطات در بسکمک از قسمت های مغز پیوسته در حال شکل گیری و ازکارافتادن است و هر نورون هم به طور مداوم مواد سلولی را بازیافت می کند. شاید مغز نسخۀ خاکستری و چسبناکِ کشتی تسئوس3 است که محکوم است در گذر زمان دچار رانش شود، اما اُلیری به من گفت این ایده قوت چندانی ندارد.

سیستم عصبی قادر است ارتباطات دقیق و هدفمندی مانند ارتباط بین ماهیچه ها و اعصابی را که کنترلشان می کند حفظ کند. به نظر نمی آید رانش گریز ناپذیر باشد.

از سویی دیگر، رانش می تواند سودمند باشد. وقتی سیستم عصبی دائماً نحوۀ ذخیره سازی اطلاعات موجود را تغییر بدهد، شاید بهتر بتواند داده های نو را در خود جای دهد. دریسکول، که در حال حاضر با استفاده از شبکه های مصنوعی، این ایده را ارزیابی می کند می گوید اطلاعاتی که همواره مفید نیست، به دست فراموشی سپرده می شوند، حال آنکه اطلاعاتی که همواره مفید باقی می مانند، با رانش ارتقا می یابند.

هر چه بیشتر به رانش فکر می کنم، بیشتر به نظر می رسد که این پدیده را در مغز مشاهده خواهیم کرد. اِسکونُوِر هم این ایده را می پسندد و می گوید تفسیر موردعلاقۀ ما از این پدیده آن است که رانش نمود یادگیری است. رانش خودِ یادگیری نیست، دودی است که از آتشِ یادگیری بلند می شود.

اِسکونُوِر و فینک کشف رانشِ بازنمودی را با کار وِرا روبینِ فضانورد مقایسه می کنند. در دهۀ 1970 میلادی، روبین و همکارش کِنت فورد متوجه شدند برخی کهکشان ها به گونه ای می چرخیدند که دور از انتظار بود و به نظر می رسید این کهکشان ها قوانین حرکت نیوتنی را نقض می کنند. تحلیل روبین از این داده شواهد مستقیم اولیه ای را که برای اثبات مادۀ تاریک لازم بود فراهم کرد. مادۀ تاریک ماده ای است که هرگز مشاهده نشده است، اما قسمت اعظم کیهان را تشکیل می دهد. اِسکونُوِر می گوید به همین نحو، رانش ممکن است بدین معنا باشد که در پسِ پرده چیز دیگری وجود دارد که هنوز نمی دانیم چیست.

اما مقایسۀ رانش و کهکشان های چرخشیِ روبین از جهت مهمی با شکست روبرو می شود. روبین می دانست چیز مهمی کشف کرده است، چون می توانست داده هایش را با مکانیک نیوتنی مقایسه کند. مکانیک نیوتنی نظریه ای قطعی است که به دقت در علم فیزیک شرح شده است. چنین نظریه ای در علوم اعصاب وجود ندارد. علوم اعصاب تصویر روشنی از نحوۀ کار کردن هر یک از نورون ها دارد، اما وقتی نوبت به شبکه های نورون ها، کل مغز و رفتار کل حیوانات می رسد، این تصویر مبهم تر می شود.

این ایده را در نظر بگیرید که الگو های معینی از نورون های شلیک کننده می توانند بوها، دیده ها یا صدا های مختلفی را بازنمایی کنند. به نظر می رسد این ارتباط به قدر کافی ساده است، البته از منظر آزمایش کننده ای که حیوان را در معرض محرکی قرار داده است و سپس در مغز حیوان در پی نورون های فعال است؛ اما خود مغز فقط با نیمی از آن معادله کار می کند، با یک دسته نورون فعال، تا دریابد چه چیزی آن فعالیت را موجب شده است.

جان کراکوار، دانشمند علوم اعصاب دانشگاه جان هاپکینز می گوید: صِرف اینکه می توانیم این اطلاعات را رمز گشایی کنیم، بدین معنا نیست که مغز در حال انجام این کار است.

به همین دلیل است که کراکوار می گوید پژوهش اسکرونور و فینک به لحاظ تکنیکی دستاورد شگفت انگیزی است، اما کمی به مغالطۀ پوشالی 4 هم شبیه است. او می گوید ایدۀ رانش صرفاً زمانی حیرت انگیز و هیجان آور است که آن را با ایدۀ سادۀ بازنمایی ها مقایسه کنیم. این ایده که در کتاب های درسی این رشته آمده است هرگز به لحاظ نظری منطقی نبوده و از پیش هم محل تردید بود. کراکوار می گوید این مسئله خودش موضوع بزرگتری در حوزۀ علوم اعصاب است.

به گفتۀ او جریان غالب علوم اعصاب متکی است به اینکه روش های خاصی اتخاذ کند، نتایج خاصی بگیرد و آن ها را در هاله ای از مفاهیم گنگ ارائه دهد و غالباً دربارۀ آن ها اتفاق نظر وجود ندارد. در قسمت اعظم علوم اعصاب، پیش فرض ها آزمون نشده باقی می مانند، اما همۀ امورِ دیگر عاری از اشکال تصور می شوند.

فینک موافق است که ایدۀ بازنمایی های ثابت هرگز یک نظریه نبوده است و می گوید این ایده بیشتر فرضی ضمنی است، فرضی که چون ساده است بدان معتقدند. چطور می توانست غیر از این باشد؟ خب، نیست. حالا چه؟

فینک می گوید حوزۀ علوم اعصاب تشنۀ ایده های نو است و به همین دلیل است که تصور می کند خودش و اسکونور هنوز با واکنش های منفی و بدخواهانه روبرو نشده اند، واکنش هایی که عموماً دانشمندانی با آن روبرو می شوند که داده هایشان خلاف اصول از آب درمی آیند. مردم واقعاً به شدت محتاج نظریه اند. این حوزه به لحاظ مفهومی آن قدر ناپخته است که ما هنوز در مرحلۀ جمع آوری خُرده حقایق هستیم و به واقع در جایگاهی نیستیم که چیزی را نامحتمل بدانیم. خودِ بازنمایی علوم اعصاب از مغز هنوز جای فراوانی برای رانش دارد.

پی نوشت ها:

  • این مطلب را اِد یانگ نوشته و در تاریخ 9 ژوئن 2021 با نام Neuroscientists Have Discovered a Phenomenon That They Cant Explain در وب سایت آتلانتیک منتشر شده است؛ و وب سایت ترجمان آن را در تاریخ 3 مهر 1400 با نام مغز؛ جعبه سیاهی که هر روز مرموزتر می شود با ترجمۀ فاطمه زلیکانی منتشر کرده است.
  • اد یانگ (Ed Yong) ژورنالیست زادۀ مالزی است که در بریتانیا زندگی می کند. او که دانش آموختۀ دانشگاه کمبریج است بیش از همه به روزنامه نگاری علمی مشهور است. یانگ جوایز متعددی دریافت کرده است که پولیتزر روزنامه نگاری علمی در سال 2021 از آن جمله است.

[1]Fire ارسال سیگنال های الکتریکی از یک سلول به سلول بعدی [مترجم].

[2]Representational drift

[3]این مثال که یکی از کهن ترین مثال های فلسفۀ غرب است به این پرسش می پردازد که آیا چیزی که همۀ اجزای آن جایگزین شده است همان چیز باقی می ماند یا خیر [مترجم].

[4]در این نوع مغالطه، وقتی شخصی با مدعایی مخالف است و آن را نادرست می داند، برای نشان دادن نادرستی آن از راه غیرمنطقیِ مغالطه استفاده می کند. در این نوع مغالطه، هیچ گاه دلیل و برهانی ضد مدعای نخستین مطرح نمی شود، بلکه ناقد مدعایی را که قدرت نقدش را ندارد، کنار می گذارد [مترجم].

منبع: ترجمان علوم انسانی

مترجم: فاطمه زلیکانی

منبع: فرارو
انتشار: 13 مهر 1400 بروزرسانی: 13 مهر 1400 گردآورنده: mahsanblog.ir شناسه مطلب: 96872

به "مغز انسان؛ جعبه سیاهی که هر روز مرموزتر می شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مغز انسان؛ جعبه سیاهی که هر روز مرموزتر می شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید