چگونگی بهره مندی کارکنان غیرهیات علمی وزارت علوم از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

به گزارش مهسان بلاگ، معاون اداری، اقتصادی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چگونگی بهره مندی کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف، دانشگاه ها و موسسات تابعه از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تشریح کرد.

چگونگی بهره مندی کارکنان غیرهیات علمی وزارت علوم از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، محمدتقی نظرپور معاون اداری، اقتصادی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درتشریح اقدامات انجام شده برای برطرف دغدغه های کارکنان اداری (غیرهیات علمی) ستاد وزارت عتف، دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری تابعه وزارت عتف گفت: پس از اعتراض بعضی کارکنان نسبت به میزان افزایش حقوق و مزایای در سال 1399، کارگروه آنالیز مجدد حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی در وزارت عتف با حضور نمایندگان تعدادی از دانشگاه ها تشکیل شد.

وی ادامه داد: نتیجه آنالیز های انجام شده نشان داد، حقوق و مزایای همکاران وزارت عتف که بر اساس قانون هیات های امناء حقوق دریافت می نمایند، تفاوت چندانی با کارکنان دیگر دستگاه های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. به عبارت دیگر حقوق دریافتی همکاران غیرهیات علمی ستاد وزارت عتف، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که تابع قانون هیأت های امنا هستند، بیشتر از همکارانی است که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می نماید.

وی با اشاره به شرایط و ضوابط صدور احکام کارگزینی مرتبط با افزایش حقوق ومزایای کارکنان غیراداری وزارت عتف برای امسال شرح داد: وزارت عتف با رعایت ضوابط مندرج در قانون، پس از طرح و تصویب موضوع در هیات های امنای ذیربط، نسبت به افزایش فوق العاده های جذب، شغل و ویژه (موضوع ماده 20 آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی) به میزان 30 درصد اقدام سپس نسبت به صدور احکام اعضای غیرهیات علمی اقدام نمود که این افزایش منجر به افزایش حقوق اعضای غیرهیات علمی به طور میانگین 19 تا 20 درصد گشت و احکام کارگزینی صادر و از تاریخ اول اسفندماه 1398 اجرایی شد.

وی در تشریح فرایند صدور احکام افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی در ستاد وزارت وموسسات تابعه توضیح داد: در سال های قبل بر اساس برنامه پنجم توسعه دستگاه های تابعه مدیریت خدمات کشوری اقدام به افزایش 50 درصد فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور نمودند ولی تعدادی از دستگاه ها به دلیل نداشتن مجوز و اعتبار پیروز به انجام این افزایش نشدند. معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه طی بخشنامه ای در آخرین روز بهمن ماه سال 1398 مجوز دادند که دستگاه هایی که کارکنان آنها از این افزایش استفاده نکردند، از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50% پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه های سنواتی افزایش دهند.

به گفته نظرپور، به استناد ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه مذکور ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام اقتصادیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از (20%) تجاوز نکند و در جهت تصمیم گیری قانونی قرار دهد و همچنین مفاد ماده 30 قانون اخیرالذکر، دولت مکلف است آنالیز های لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، برطرف تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد که این امر شامل کلیه کارکنان از جمله کارکنان مشمول ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز می گردد.

معاون اداری، اقتصادی و مدیریت منابع وزارت علوم افزود: در این راستا و بر اساس مفاد بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/ 11/ 98‬ سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز استفاده از افزایش مذکور برای سایر دستگاه های اجرایی از تاریخ 01/ 12/ 98‬ فراهم گشت و بعد از آن به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش پیش از این وزارت، نسبت به افزایش مذکور اقدام کردند.

وی در ادامه به رایزنی ها و مکاتبات آقای غلامی، وزیر محترم علوم با معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص اشاره نمود و گفت، آقای نوبخت در پاسخ به نامه شماره 353243/6 مورخ 28/ 12/ 1398‬ این وزارت، طی نامه ای اعلام داشت: مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد تامین بار اقتصادی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه ای تخصیص یافته)، صرفه جویی هایی قابل انجام و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح و تصویب موضوع در جلسات هیاتهای امنا و پس از اطمینان از تأمین منابع مذکور از نظر این سازمان بلامانع است

نظرپور در مورد مکاتبه با معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز گفت: ایشان نیز در پاسخ به نامه وزارت علوم گفتند: مع الوصف، چنانچه حقوق و مزایای کارکنان مشمول ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین تری قرار داشته باشد، این سازمان در صورت تأمین اعتبار مورد احتیاج از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزایش های مورد درخواست موافق بوده و آمادگی انجام آنالیز های لازم را در این زمینه دارد.

معاون اداری، اقتصادی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید نمود: با استناد به قوانین و مصوبات موجود و نیز استعلام های ذکر شده، احکام افزایش حقوق و مزایای سال 1399 کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف و موسسات تابعه صادر شده و همه اقدامات بر اساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی در این خصوص انجام شده است.

وی توضیح داد: نکته قابل توجه این است که اختلاف بین حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی شاغل در ستاد، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به این وزارت با حقوق و مزایای کارمندان غیرهیات¬ علمی (غیر درمانی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که هر دو مشمول ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هستند، منجر به نارضایتی اعضای غیرهیات علمی شاغل در ستاد و موسسات وابسته شده است. این مساله در نامه جناب آقای وزیر به آقای نوبخت مورد تاکید قرار گرفته و درخواست کارکنان غیرهیات علمی مبنی بر همسان سازی حقوق و مزایای آن ها با حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان برنامه بودجه کشور منعکس شده است.

نظرپور در خاتمه تاکید نمود: نظر وزیر محترم و تمامی مسئولان مرتبط با موضوع در ستاد وزارت عتف این است که با اجرای طرح همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف با وزارت بهداشت، گام بزرگی در جهت ترمیم حقوق مجموعه کارکنان خدوم و زحمت کش وزارت عتف و دانشگاه ها و موسسات تابعه است که متاسفانه شرایط خاص کشور اجرای این طرح را به تعویق انداخته است.

وی افزود: تصویب افزایش حقوق کارکنان بعد از ارائه لایحه بودجه سال 1399 به مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت و با توجه به گذشت حدود 4 ماه از امسال تا به امروز اعتباری برای باراقتصادی ناشی از افزایش حقوق کارکنان هیأت علمی و غیرهیأت علمی در سال 1399 به ستاد وزارت علوم، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ نشده است. علی ایحال نظر وزارت علوم این است که با تامین بودجه و اعتبارات لازم در این خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه، قطعاً مساله افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی می تواند در دستور کار مجدد هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی قرار گیرد و پس از تصویب و ابلاغ، نسبت به اصلاح احکام کارگزینی جدید اقدام لازم انجام می گردد.

bestcanadatours.com: Best Canada Tours یک سرویس خدماتی جدید و چند منظوره جهت ارائه سرویس تور به کشور کانادا با کیفیت برتر است

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 27 شهریور 1400 بروزرسانی: 27 شهریور 1400 گردآورنده: mahsanblog.ir شناسه مطلب: 56308

به "چگونگی بهره مندی کارکنان غیرهیات علمی وزارت علوم از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چگونگی بهره مندی کارکنان غیرهیات علمی وزارت علوم از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید