آخرین شرایط اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمان

به گزارش مهسان بلاگ، تهران (پانا) - دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان نمود در مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی موضوع صلاحیت حرفه ای معلمان و دارا بودن گواهینامه آن در تمام دوره های کاری مورد تاکید بوده است براین اساس شورا وارد عرصه عمل شد تا آن را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کند.

آخرین شرایط اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمان

محمود امانی تهرانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه سال جاری یکصدمین سال تولد شورای عالی آموزش و پرورش است اظهار کرد: شورای عالی آموزش و پرورش قدیمی ترین نهاد قانون گذاری کشور است زیرا 25 سال قبل از تولد رسمی این نهاد در سال 1275 هجری شمسی اولین شکل شورا با نام انجمن معارف صورت گرفت.

وی اضافه نمود: شورای عالی آموزش و پرورش در یکصد و بیست و پنجمین سال تولد خود است سال جاری بعلاوه هزارمین جلسه را در 29 شهریور 1400 با حضور رئیس جمهور برگزار کردیم.

شورای عالی آموزش و پرورش یاری نماینده آموزش و پرورش

امانی تهرانی گفت: در قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، این شورا یک نهادی است که به اتفاقات آموزش و پرورش یاری دهد این امر نیازمند آگاهی عمومی است .

درباره صلاحیت حرفه ای پاره ای از صلاحیت ها به پیش از ورود افراد به عرصه معلمی برمی گردد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به سوال پانا درباره آخرین شرایط گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمان عنوان نمود: گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمان اتفاق مبارکی است. کار معلمی صفت کیفیت دارد هر کاری که می توان درباره کیفیت آن سخن گفت ارزشمند است.

امانی تهرانی افزود: درباره صلاحیت حرفه ای پاره ای از صلاحیت ها به پیش از ورود افراد به عرصه معلمی برمی گردد مانند آموزش معلمان در دانشگاه فرهنگیان یا افرادی که به وسیله دوره ها وارد راستا معلمی و وارد راستا جذب معلمی می شوند.

وی اضافه نمود: عرصه تعلیم و تربیت به لحاظ محتوایی و روشی دچار تغییر و پیشرفت است لذا باید به روز باشد این ساز و کار نیازمند تغذیه کارکنان و رصد کارکنان است. در مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی موضوع صلاحیت حرفه ای و دارا بودن گواهینامه آن در تمام دوره های کاری مورد تاکید بوده براین اساس شورا وارد عرصه عمل شد تا آن را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کند.

تدوین شیوه نامه اجرایی اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمان

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: ما در زیرنظام تربیت معلم صفر تا صد معلم را ترسیم نموده بودیم لذا متنی را آماده کردیم و در جلساتی به تصویب رسید پیرو این متن باید یک شیوه نامه اجرایی تهیه گردد که معاونت برنامه ریزی وزارتخانه درحال تهیه و تدوین این امر است چراکه یکی از شرایط ورود به رتبه بندی این است که فرد باید گواهینامه صلاحیت معلمی داشته باشد.

امانی تهرانی اظهار کرد: یک دوره زمانی 4 تا 5 ساله زمان می برد تا تمام معلمان وارد یک فرایندی از جنس صلاحیت ها و دریافت گواهینامه شوند. افراد پس از فارغ التحصیلی از دو دانشگاه رجایی و فرهنگیان گواهینامه دارند و بعد از 5 سال آن را تنو می نمایند افراد ماده 28 نیز این گواهینامه را دارند و بعد از 5 سال این گواهی نیز تنو می گردد.

وی اصالت، استقلال و اتقان را شعار یکصدمین سال تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش دانست و اضافه نمود: رتبه بندی استانداردها، سنجش استاندادها و ارزش گذاری استانداردها را آنالیز می نماید. تقلیل رتبه بندی و جدا کردن آن از معیشت کار خوبی نیست.

ماموریت زبان عربی زبان ارتباطی نیست ماموریت زبان عربی این است که برای عامه شهروندان زبان دین آنان است و باید درک معنایی برای متون دینی داشته باشند

در رتبه بندی استانداردهای معلمی دیده می گردد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش عنوان نمود: وقتی رتبه بندی شکل بگیرد استانداردهای معلمی دیده خواهد شد. این دوره با توجه به تنوع معلمان معلوم نیست اما شروع آن این پیغام روشن را به همراه دارد معلمانی که برای ارتقای سطح خود بکوشند در این بخش ارزشمند می شوند.

امانی تهرانی گفت: ماموریت زبان عربی زبان ارتباطی نیست ماموریت زبان عربی این است که برای عامه شهروندان زبان دین آنان است و باید درک معنایی برای متون دینی داشته باشند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: درباره زبان انگلیسی بحث مهارتی مطرح است؛ در عرصه این زبان باید آموزش ها کیفیت دار باشد.

وی افزود: بحث لیسنینگ بخشی از امتحان نهایی پایه دوازدهم است قبول داریم زمان و حجم آموزش با انتظار فرق دارد لذا باید افراد براساس زمینه های رشد مالی بتوانند دست به انتخاب نوع و زمان زبان بزنند.

امکان انتخاب گری زبان فراهم می گردد

چاپ کتاب انگلیسی تالیف موازی

امانی تهرانی اضافه نمود در مصوبه ای امکان انتخاب گری زبان فراهم خواهد شد. سال جاری برای اولین بار مجموعه کتب مجذوب کننده در امر انگلیسی به عنوان تالیف موازی از سوی سازمان پژوهش چاپ شده است.

جزئیات سن ورود به دانشگاه فرهنگیان

ضرورت اصلاح سازوکار کنکور

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره مرجع تصمیم گیری سن ورود به دانشگاه فرهنگیان گفت: براساس قانون تصمیم گیری دراین باره برعهده آموزش و پرورش است این موضوع در شورای عالی مطرح و 24 سال به تصویب رسید در مراحل بعدی نیز این امر مورد آنالیز قرار گرفته است.

وی درباره موضوع کنکور بیان نمود: از هر زوایه ای وارد کنکور شویم ضرورت اصلاح سازوکار آن را درمی یابیم. مهم ترین پژوهش نیز دراین باره صورت گرفته است. ما نیز وظیفه داریم جامعه را به سمت آگاهی از مصوبه این امر پیش ببریم چراکه مردم باید ایرادات و اصلاحات کنکور را دریابند. در مصوبه نو امتحانات نهایی باید معتبرتر باشند.

امانی تهرانی بعلاوه اضافه نمود: در کنکور 1401، 60 درصد پذیرش، نمرات نهایی است که در یک کارگروهی سازوکارهای این امر آنالیز خواهد شد.

چگونگی فرایند جذب نیرو در آموزش و پرورش

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره فرایند جذب نیروی انسانی گفت: تمام راستاهای جذب باید به وسیله راستاهای مجاز باشد؛ در مصوبه شیوه های جذب نیرو، اصل براین است که معلم دائمی استخدامی و متعهد به خدمت آموزش و پرورش باید با موضوع دانشگاه فرهنگیان و رجایی وارد گردد.

وی گفت: اگر این مصوبه به خوبی اجرا گردد تعادلی در راستای جذب معلمی صورت خواهد گرفت. تامین معلم ابتدایی تقریبا راهی جز دانشگاه فرهنگیان ندارد معلم ابتدایی باید مسئولیت چندین درس را برعهده بگیرد این توانمندی نیازمند ملزوماتی است.

امانی تهرانی معتقد است امر تعلیم و تربیت باید از سوی برترین نیروها شکل بگیرد تا نفع ملی ملت هموار گردد.

کلمه ولی اطلاق بر پدر و مادر دارد

سند تحول بنیادین هر 5 سال یکبار باید بازنگری گردد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: کلمه ولی اطلاق بر پدر و مادر دارد و هردو می توانند کارنامه بگیرند. اگر مرجعی در محدود کردن حقی صاحب صلاحیت باشد به آموزش و پرورش ارتباطی ندارد.

وی درباره اصلاح و ترمیم سند تحول بنیادین بیان نمود: هر 5 سال یکبار باید سند بازنگری گردد اکنون زمان این امر است تا سازوکار و فرایند علمی آن را بکار بگیریم. سند از باب هایی مورد بازنگری قرار می گیرد دو مطالعه مهم از جنس مرور نظام مند سفارش داده شده است.

سند تحول بنیادین تا خاتمه آبان ترمیم می گردد

امانی تهرانی افزود: متن نهایی این امر تا خاتمه آبان ماه نهایی و کار ترمیم سند انجام می گردد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره نقش این شورا در انتخاب وزیر آینده آموزش و پرورش گفت: در وظایف این شورا نقش و سازوکاری برای انتخاب وزیر پیش بینی نشده اما اعضای این شورا درباره این امر نکاتی دارند کوشش براین است فردی که سکاندار این وزارتخانه خواهد شد از توانمندی های علمی، تجربه و عملی کافی برخوردار باشد.

وی بعلاوه در خاتمه افزود برای اینکه تمام نهادها به یاری آموزش و پرورش بیایند یک عزم ملی ضروری است.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 16 آذر 1400 بروزرسانی: 16 آذر 1400 گردآورنده: mahsanblog.ir شناسه مطلب: 100663

به "آخرین شرایط اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمان" امتیاز دهید

1 کاربر به "آخرین شرایط اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمان" امتیاز داده است | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آخرین شرایط اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید