ریخت وپاش 189میلیاردی با گران نمایی زنجیره ای، متهم: پرونده سازی شده، قاضی:اظهاراتتان کذب است

به گزارش مهسان بلاگ، دور پنجم رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه با ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.

ریخت وپاش 189میلیاردی با گران نمایی زنجیره ای، متهم: پرونده سازی شده، قاضی:اظهاراتتان کذب است

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، اولین جلسه دادرسی پفراینده داریوش امان کی و 4 متهم دیگر به اتهام اخلال عمده در نظام مالی در شعبه سوم دادگاه های ویژه مفاسد مالی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

پفراینده بانک سرمایه از سال 97 در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم مالی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تا به امروز رسیدگی و امروز پنجمین دور رسیدگی در این پفراینده آغاز شده است.

قاضی دادگاه گفت: این پفراینده به طور کلی 16 متهم دارد که 5 نفر از آن ها متهم به معاونت و مشارکت در اخلال عمده در نظام مالی هستند.

قاضی مسعودی مقام اضافه نمود: میزان تخلف بیش از 60 میلیارد تومان است که البته متهم ردیف اول داریوش امان کی سابقه محکومیت کیفری دیگری هم مربوط به پفراینده گروه آبداران اصفهانی دارد که اخیرا رأی آن در همین شعبه صادر شده است.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد مالی گفت: این افراد به مشارکت و معاونت در اخلال عمده در نظام مالی متهم و بازداشت هستند.

قاضی دادگاه گفت: پفراینده تخلفات گروه شاملویی و گروه عادلیان در بانک سرمایه نیز به نوبت دادرسی می گردد.

وی همچنین گفت: رسیدگی به تخلفات متهمان گروه جهانبانی در پفراینده بانک سرمایه نیز به اتمام رسیده و در مرحله انشای حکم است.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: متهمان این پفراینده داریوش امان کی یکانی مشهور به حبیب امانی، سعید و رسول ذکاوت پور و مصطفی کیفی هستند.

رسول قهرمانی کننده دادستانی نیز گفت: برای تشریح ابعاد کیفرخواست مجبور هستم تا بسیاری از موارد را پس از دفاعیات بعضی از متهمان بیان کنم.

قهرمانی ادامه داد: این گروه با سوء استفاده از شرایط مالی کشور اقدامات ناصوابی انجام دادند و بانک سرمایه در سال های 91 تا 95 ضمن تبانی با اشخاص و دریافت حق حساب و دریافت وثایق نامعتبر اقدام به پرداخت تسهیلات کلان نموده است.

کننده دادستان ادامه داد: یکی از افرادی که طی این سال ها وجوه بسیاری را از بانک سرمایه دریافت نموده بود متهم داریوش امان کی یکانی است.

وی اضافه نمود: متهمان به نام شرکت پایه سازان اریس پول دریافت کردند و با هزینه یک میلیارد ریال این شرکت را تأسیس کردند.

قهرمانی با اشاره به فعالیت خانوادگی مدیران این شرکت گفت: متهمان برای تودیع وثیقه تعدادی ملک معرفی کردند، اما این ملک ها به آن میزانی که گفته شد نبودند و با توجه به مخالفت کارشناسان این املاک و زمین ها در رهن بانک قرار گرفتند و پس از آن پرداخت مرحله ای تسهیلات آغاز شد.

قهرمانی ادامه داد: متهم با تبانی با کارشناسان دادگستری ملک را بسیار بیشتر از میزان واقعی به عنوان بدهی در اختیار بانک قرار داد و این ملک به عنوان بدهی به بانک تودیع شد، همچنین تعدادی آپارتمان هم در بخش های مختلفی از اصفهان و تعدادی زمین در محمدشهر کرج به عنوان اضافه جریمه پولی که باید به بانک داده می شد از سوی متهم معرفی، اما پس از آن که ملک بیش از میزان اصلی ان قیمت گذاری شد، از بانک طلبکار هم شد.

وی ادامه داد: یکی از این مشتریان بانک سرمایه در این سال ها داریوش امان است که به وسیله غیر قانونی در سال 92 تا 93 پیروز به دریافت 69 میلیارد تومان شده است.

قهرمانی گفت: با ارجاع کارشناس به املاک داریوش امانی معین شد نامبرده به میزان 113 میلیارد و 716 میلیون منتفع شده است.

وی تاکید نمود: اصل مبلغی که متهم از بانک دریافت نموده 689 میلیارد و 239 میلیون ریال است.

وی با قرائت عناوین اتهامی متهمان ادامه داد: متهم ردیف اول داریوش امان کی است با نام مستعار حبیب، کارخانه دار، سیکل، متاهل و دارای سابقه کیفری متهم است به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه به وسیله کسب منفعت به میزان 689 میلیارد و 239 میلیون ریال و همچنین مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 113 میلیارد ریال متهم است.

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم مرتضی فتحی، دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه در اخلال در نظام مالی کشور به وسیله تحصیل منفعت به مبلغ 689 میلیارد و 239 میلیون ریال و متهم ردیف سوم سیدعباس ذکاوت خوی فاقد محکومیت کیفری موثر، فعلا بازداشت است و به معاونت در اخلال عمده در نظام مالی کشور و تحصیل مال به وسیله نامآغاز و معاونت در کلاهبرداری متهم است.

کننده دادستان گفت: متهم ردیف چهارم سید رسول ذکاوت خوی بازنشسته نیرو های مسلح فاقد سابقه کیفری، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام مالی کشور به وسیله معاونت در تحصیل مال به وسیله نامآغاز است.

وی اضافه نمود: متهم ردیف پنجم مصطفی کفیلی فاقد سابقه کیفری متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام مالی کشور به وسیله تحصیل مال نامآغاز و کلاهبرداری است.

قهرمانی با اشاره به نقش رهبری امان کی در اخذ تسهیلات مخفیانه ادامه داد: اقای داریوش امان کی اخیرا به 6 سال حبس هم در پفراینده دیگری محکوم شده است.

وی اضافه نمود: تسهیلات اخذ شده توسط این متهم مصداق اخلال در نظام مالی و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور است.

کننده دادستانی ادامه داد: متهمان منابع کلان و ارزان قیمت را به وسیله غیرقانونی خارج نموده و در پوشش تهاتر با توسل به گران نمایی فاحش مبالغ دیگری نیز از بانک سرمایه گرفته اند.

قهرمانی ادامه داد: طبق گزارش های سازمان بازرسی و بانک مرکزی جرایم در سال های 92 تا 96 اتفاق افتاده و در حوزه قضایی تهران پفراینده مفتوح است.

قهرمانی در تشریح اقدامات مجرمانه متهم گفت::خوشحالم که امروز به اتهامات یک گروه خطرناک در شبکه بانکی کشور رسیدگی می گردد.

وی اضافه نمود: در رابطه با توزیع فرایند اتهامات متهمان موضوع در سه محور قابل طرح است، اخذ تسهیلات تسویه تسهیلات و اوراق واهی سپرده موسسه آرمان و خروج اوراق موسسه آرمان و مکیدن اموال بانک سرمایه فرآیند و سه مرحله ای است که متهمان آن را دنبال می کردند.

وی اضافه نمود: آقایان مکنده فشار قوی در بانک سرمایه برای اموال بانک گذاشته بودند تا در نهایت به سیلی عدالت دچار شدند.

کننده دادستان اضافه نمود: در فرایند اخذ تسهیلات بانکی افتتاح حساب و گردش حساب یک امر لازم است و مبتنی بر معدل موجودی و گردش حساب فرد درخواست دهنده تسهیلات را دریافت کند و در همین رابطه فرد باید درخواست را ابتدا به شعبه دهد، اما در رابطه با این پفراینده شاهدیم که درخواست اخذ تسهیلات بانکی مستقیماً به بخشایش مدیرعامل بانک سرمایه ارسال می گردد زمانی درخواست اجرا شده که شرکت خواستار تسهیلات حساب بانکی در آن بانک نداشته است و یک هفته پس از اعلام درخواست افتتاح حساب می کنند.

کننده دادستان در رابطه با موضوع تسهیلات بانکی در این پفراینده هم گفت: موضوع مشارکت بانک در ساخت و سازی در یافت آباد است و قرار بوده یک مجتمع تجاری اداری رفاهی در آن منطقه ساخته گردد و در همین رابطه درخواست آقایان اخذ 100 میلیارد تسهیلات بوده است.

وی گفت: پس از ارسال پفراینده و درخواست به اعتبار سنجی، کارشناس اعتبارسنجی بانک اعلام می نماید که سرمایه شرکت 100 میلیون اعلام شده، اما 35 میلیون پرداختی دارند.

کننده دادستانی گفت: همچنین این فرد اعلام می نماید که پس از بازدید از ملک متوجه می گردد فردی به نام اشراق خود را مالک آن معرفی نموده و می گوید شرکت را به نام دیگران اداره می نماید این کارشناس مسائل مربوطه را به مدیران بانکی اعلام می نماید، اما آن ها توجهی نمی کنند.

قهرمانی با اشاره به اظهارات کارشناسان ادامه داد:کارشناسان گفته اند شرکت مربوطه فاقد هرگونه اعتبارسنجی است و همچنین فاقد حسابرسی های مربوطه بوده است از این رو پرداخت هرگونه تسهیلات به شرکت مذکور پرخطر و با ریسک عدم بازپرداخت همراه است.

قهرمانی ادامه داد: در مورد زمین یافت آباد هم کارشناس اعلام می نماید که ترهین ملک بسیار پرخطر است.

وی اضافه نمود: شما اگر این گزارشات کارشناسی را به یک مدیر عامل سلیم النفس بدهید نه تنها 5 میلیون به او نمی دهد بلکه این فرد را دیگر حتی به شعبه هم راه نمی دهد.

قهرمانی توضیح داد: با این حال با امضای توسلی بخشایش و کاظمی ارائه 80 میلیون تسهیلات به این افراد تصویب و در نهایت 65 میلیارد پرداخت می گردد.

وی گفت: تسهیلات دریافتی به حساب افراد دیگری واریز نشده و یکی از کسانی که پول به حسابش واریز شده یک جوان محروم به نام بشیر شیروانی است که پدرش نیز بیمار بوده است.

قهرمانی ادامه داد: در ردیابی های دیگر با اسامی سید رضا حسینی فاطمه کلاهدوزان و غلامرضا امان حمید حاجی اسفندیاری و سیدعباس ذکاوت روبرو شدیم.

قهرمانی ادامه داد: در رابطه با ملک یافت اباد آقایان یک داستان درست می کنندو نمایشی را می نویسند البته ملک یافت آباد ابتدا به اسم فاطمه کلاهدوزان همسر رسول ذکاوت خوی بوده و اعلام می نماید که من یک روز مشغول دم کردن برنج بودم که به یکباره آمدند و مرا به دفترخانه برای امضای بعضی اسناد بردند.

کننده دادستان گفت: آقایان با نمایشنامه نویسی ملک کلاهدوزان را از وثیقه بانک در آوردند و گفتند که این خانم اقاله نموده، اما اصلاً این خانم اقاله کردن مگر بلد بوده؟ و تقاضای جایگزینی وثیقه معنی ندارد.

وی ادامه داد مدیران بانک سرمایه در یک برگه دستنویس مصوب می کنند که وثیقه این شرکت خارج گردد و سپس اوراق سپرده موسسه آرمان جایگزین آن گردد، اما وقتی می گوییم چه کسی گفت و آنالیز کرد می گویند نمی دانیم شبکه فساد ملک را از وثیقه خارج می نماید و 80 میلیارد تومان اوراق را به عنوان وثیقه می گذارد.

قهرمانی بیان نمود این تسهیلات با سود 30 درصد ارائه شده، اما اوراق سود 6 درصدی داشته اند و بنا به گزارشات واصله فقط در سال اول ضرر 5 میلیاردی به بانک وارد شده و بانک ملک مرغوب قابل استفاده داده، اما اوراق واهی دریافت نموده است.

کننده دادستان توضیح داد در همان مصوبه دستنویس گفته شد که تاییدیه بگیرید که آیا اوراق تایید شده هستند یا خیر، اما بانک استعلام نکرد و خود متهمان گواهی آوردند و گفتند که تایید شده، تاریخ سپرده گذاری اوراق 10 روز قبل از صدور آن است یعنی آقایان پول داشتند تا اوراق خریداری کنند، اما چرا بدهی خود را تسویه نکردند، جای سوال است.

وی توضیح داد آقایان با چند کاغذپاره تسهیلات خود را تسویه کردند اوراق به نام آقای کفیل بوده و همین اوراق را شخصی دیگر به نام علی صرافان هم دریافت نموده است.

قهرمانی گفت: قریب به 70 میلیارد سود دریافت شده، اما با اوراقی که مورد قبول نبوده تسویه شده است.

وی اضافه نمود: سال 94 پفراینده بانک سرمایه به دادستانی آمد ما ابتدا با یک گزارش مردمی از صندوق ذخیره فرهنگیان که پایین آن نوشته شده بود جمعی از معلمان دلسوز، پفراینده را آغاز کردیم و در تیرماه 95 اقدامات دست ضربتی و دستگیری ها آغاز شد، وقتی سال 95 آقایان متوجه شدند که بگیر و ببند ها زیاد است و اگر اوراق به دست دادستانی بیفتد مشکل به وجود می آید کار دیگری را آغاز کردند.

کننده دادستان درباره اوراق گفت:: این اوراق در زمان آقای خانی بوده و شخصی به نام آرمان علمایی که مشاور صندوق ذخیره فرهنگیان بود در این پفراینده وارد می گردد.

قهرمانی ادامه داد بدهی شرکت در این زمان 120 میلیارد تومان بود و این آقایان یک ملک در برهوت اصفهان را با همکاری کارشناسان متخلف دادگستری به صورت واهی قیمت گذاری می کنند و آن را به مبلغ 153 میلیارد تومان به بانک می دهند در حالی که قیمت واقعی این ملک بنا به کارشناسی هایی که ما انجام داده ایم 17 میلیارد بوده است.

کننده دادستان توضیح داد: آقایان اوراق موسسه آرمان را جعل می کردند، اما پس از آنکه استعلام شد این اوراق جعلی بوده است شرکت دارمون تجارت آسیا را تاسیس و به خانم فاطمه کلاهدوزان

همان خانم برنج پز گفتند بیا بدهی را تسویه کن.

وی اضافه نمود آقایان با این گرانمایی 33 میلیارد بدهکار می شوند و سپس برای وصول طلب شان 4 میلیارد تومان به صورت نقدی و 29 میلیارد چک از بانک سرمایه دریافت می کنند.

قهرمانی گفت: چندی بعد آقایان می گویند که می خواهیم از بانک سرمایه ملک بخریم و سه ملک مرغوب در میدان آزادی اصفهان سوهانک تهران و یک آپارتمان در خیابان مهناز ولیعصر تهران را با مبلغ 116 میلیارد تومان از بانک خریداری می کنند.

درادامه رییس دادگاه از داریوش امان کی خواست تا در صندلی قرار گیرد.

این متهم گفت: اتهامات را قبول ندارم 10 بار کیفرخواست را خوانده ام و اعداد نادرست است، پفراینده سازی شده آن هم از سوی محسن رضایی شوهر خواهر بنده. من چند سال در کشور نبودم

قاضی مسعودی خطاب به متهم گفت: شما نبودید، چون به خاطر یک پفراینده دیگر متواری بودید. در انگلیس کانادا و سایر کشور ها موتواری بودید.

متهم ادامه داد: محسن رضایی فردی است که اتهامات واهی به بنده زده است. اقایان ذکاوت خوی تا زمان بازپرسی مرا نمی شناختند.

امان کی در ادامه با انتقاد از کیفرخواست صادره گفت: کارشناسی که آقایان می گویند کارشناسی است را روی پفراینده گذاشتند و به ما گفتند تحویل بگیرید و

ان را با دو امضا و به زور گرفتند. حتی به من گفتند پفراینده ات را رسانه ای می کنیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: چه کسی اعلام نموده که رسانه ای می گردد؟ مستند صحبت کنید.

وی ادامه داد:ردیابی های بانکی اشتباه است و آدم هایی که پرداختی داشتند چندین شرکت بودند. فتحی که 65میلیارد پول گرفته چهل میلیارد هم رویش گذاشته و پروژه را ساخته است، اما بانک سرمایه مشارکتش را پس گرفته است.

وی توضیح داد: مشارکت در ساخت در پروژه احتیاج به حساب ندارد و طرح و سود پروژه کافی است.

کننده دادستانی توصیح داد: این اقایان سه ملک می خرند و 87 میلیارد بدهکار می شوند که در بیابان های محمد شهر املاکی را مجموعا به مبلغ 124 میلیارد تومان می دهند و 8 میلیارد هم طلبکار می شوند درحالیکه قیمت واقعی ملک محمد شهر 2 میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه نمود: شگرد کارشناسان هم این بوده که از کف آغاز کردند. در مرحله تسویه ملک ها را 1200 درصد گران نمایی کردند. املاک خوب بانک را می گرفتند تا از طلب ها فراتر رود و این فرایند زنجیره ای ادامه می یافته است.

کننده دادستان گفت: باتوجه به جمیع مراتب، آنچه آقایان از بانک خارج کردند 189 میلیارد تومان پول گرفتند. سوال این است که این املاک چطور توسط آقای خانی پذیرفته شده است.

کنند دادستانی گفت: عده ای افراد در پفراینده دخالت می کردند و اسم خود را نهاد های نظارتی می گذاشتند که ما پایشان را از دادسرا بیرون گذاشتیم. می بینید که آقایان اگر به چنگال عدالت گرفتار نمی شدند می خواستند با بانک سرمایه چه کنند.

در ادامه امان کی گفت: کننده دادستانی می گوید ملک اصفهان 17 میلیارد کارشناسی شده، اما آن موقع بنده اصلا ایران نبودم، آقای بازپرس فریب آقای رضایی را خورده است.

امان کی گفت: من 7 سال در کشور نبودم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما در پفراینده ابداران اصفهان نقش نداشتید؟

متهم گفت: بله من صاحب شرکت و مدیرعامل بودم و بدهی ام را در ان پفراینده پذیرفتم. اما سراسر کیفرخواست کذب است. من از قدیم الایام با اقای فتحی اشنا بودم و از زمان پدربزرگ من بوده اند البته من با ایشان اختلاف دارم.

قاضی گفت:: صداقت را رعایت کنید. ما اموال و مغازه ها را می دانیم. ردیابی شده است. مطالب شما کذب محض است.

متهم گفت: هر انچه که سند و مدرک بیاوردید من مخلص شما هستم. من می دانم دادگاه بدون مستند رای نمی دهد. من حقیقت را می گویم. اما پفراینده را برای من ساخته اند. اگر پول به حساب من و خانواده ام امده مخلص شما هستم. شما براساس آگاهین کیفرخواست را صادر شد. اتفاقا پروژه سوداور بوده است و بانک پول می برده است. من بخشایش و خانی را در زندان دیدم.

این متهم اضافه نمود: من 9 ماه در بازداشت غیرقانونی بودم. در این مدت در یک کاغذ اچار در دو روز از من بازپرسی گرفتند ان هم براساس اظهارات آگاهین از جمله ارمان علمایی که خودتان نوشتید دلال بوده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: از شما می خواهم صداقت را رعایت کنید و مطالب کذب نگوید و حقیقت را بیان کنید.

متهم امان کی گفت: من هیچ ربطی به آقای فتحی ندارم و برای من پفراینده ساخته اند.

وی ادامه داد: من اگر میخواستم کارت چاپ کنم که اسم خودم را میزدم اقای سمیعی چرا کارت مرا در جیبش گذاشته؟ رضایی سمیعی را هم فریب داده است.

متهم امان کی اظهار کرد: ایشان 56 هزار متر در یافت آباد به قیمت کم فروخته است من در این پفراینده از صفر تا صد حتی هزار تومان هم منتفع نشدم، زیرا مشارکت یک مدتی بوده است.

وی اضافه نمود: شرکت پروژه ای بوده است البته اینکه شما در صحبت خود گفتید آقایانی که ملک گرفتند باید از سیاست بانک مرکزی آگاه باشند درست است.

متهم امان کی گفت: آقای محسن رضایی گفته من میلیارد ها تومان به کفیلی دادم، اما من سال 93 با کفیلی آشنا شدم، اما آقایان سال 92 پول را گرفتند.

وی توضیح داد: از سال 85 که برای من مشکل پیش آمد سعی کردم به زندگی خود برسم و مخارج زندگی ام را از جای دیگر تامین کنم و دنبال 100 میلیون نیستم، اما احمقانه ترین کار من این بود که به توسعه ساختمان رفتم.

قهرمانی در ادامه دادگاه در واکنش به دفاعیات داریوش امان کی گفت: کارشناس، ملک اصفهان را آنالیز و شهرداری اصفهان هم اعلام می نماید ملک خارج از محدوده و فاقد کاربرد تجاری است.

کننده دادستان ادامه داد: در کارشناسی دیگری اعلام شد که سال 94 ملک مطروحه 10 میلیارد قیمت داشته است. حال چطور محاسبه می گردد که تورم 1500 برابری لحاظ می گردد.

قهرمانی ادامه داد: کل مجموعه به صورت تپه های برهوت بوده و ارزش زمین موصوف هم به ارزش همان 10 میلیارد اعلام شده هم نبوده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: آقای امان کی من شما را میشناسم این صحبت هارا نزنید شما کی هستید که همه می خواستند شمارا بگیرند، حرفی که نمی دانید را نزنید و مستند ارائه کنید.

وی ادامه داد: چطور محسن رضایی کذب می گوید، اما شما درست می گویید

کننده دادستان بیان نمود: در املاک محمد شهر همین آرمان علمایی به دفتر علی محمدی می آید و آنجا به مشکل می خورند.

قاضی مسعودی مقام گفت:: ما تمام اموال شمارا آنالیز می کنیم و به شما میگوییم چقدر مال دارید.

کننده دادستان گفت: شما باید اسناد بیاورید که بگوید اموال در راستا درست مصرف شده است.

قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم دادرسی این جلسه گفت:: دوشنبه ادامه رسیدگی به پفراینده برگزار می گردد.

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 21 شهریور 1400 بروزرسانی: 21 شهریور 1400 گردآورنده: mahsanblog.ir شناسه مطلب: 34566

به "ریخت وپاش 189میلیاردی با گران نمایی زنجیره ای، متهم: پرونده سازی شده، قاضی:اظهاراتتان کذب است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ریخت وپاش 189میلیاردی با گران نمایی زنجیره ای، متهم: پرونده سازی شده، قاضی:اظهاراتتان کذب است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید