کرونا ویروس چه زمانی خاموش می گردد؟

به گزارش مهسان بلاگ، یک ویروس شناس با اشاره به آنچه در خصوص وجود دو نوع خفیف و قوی در کویید 19 مطرح شده است، توضیح داد: بعضی افراد با برداشت اشتباهی که از یک مقاله چینی در خصوص کویید 19 داشته اند این باور را در بین عموم اشاعه داده اند که این ویروس دو سویه متفاوت دارد که یک سویه آن باعث یک بیماری خفیف و یک سویه آن باعث نوع حاد بیماری می گردد، در حالی که چنین چیزی از نظر علمی تایید نشده و ممکن است انتشار غلط آن در بین مردم جامعه باعث حساسیت زدایی نسبت به مراقبت های بهداشتی گردد.

کرونا ویروس چه زمانی خاموش می گردد؟

به گزارش خبرنگاران، دکتر مریم واعظ جلالی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه افراد نباید خارج از حیطه تخصصی خود اظهار نظر نمایند، یادآور شد: این اظهار نظرها تبدیل به شایعه شده و این شایعات به تدریج برای جامعه یک حقیقت علمی میشوند و آن موقع دیگر نمیتوان آنها را کنترل کرد.

وی شرح داد: بعضی فکر مینمایند تنها کسانی در بیمارستانها بستری میشوند که نوع حاد ویروس را گرفته و خطری باقی مردم را تهدید نمیکند در حالیکه منبع این اخبار به مطالعهای در چین بر میگردد که در آن محققان 103 ویروس کویید 19 را از نظر ژنتیکی آنالیز و در آن چند جهش را تعیین و بر اساس این جهشها ویروس را به دو دسته تقسیم نمودهاند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: در این مطالعه قید شده که 70 درصد ویروسهایی که آنالیز نمودهاند سویه ال دارد، یعنی از آن نوعی است که میتواند از انسانی به انسان دیگر منتقل گردد و 30 درصد سویه اس دارد و از آن نوعی است که مستقیما از منشا حیوانی وارد بدن انسان شده است.

مقاله نامعتبری که جدی گرفته شد

وی اضافه نمود: در این مطالعه خطای علمی اتفاق افتاده است، زیرا علیرغم اینکه به طور انتخابی 70 درصد ویروسهای آنالیز شده از نوع ال بوده، این طور نتیجه گیری نموده اند که نوع ال که نوع خفیفتر است در حال شیوع و گسترش است و به همین خاطر نباید در خصوص این بیماری زیاد نگران بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر واعظ جلالی توضیح داد: محققانی از انگلستان از سایت ژورنالی که این مقاله را منتشر نموده درخواست نمودهاند که این مقاله را از دسترس خارج کند زیرا اشتباه بسیار فاحشی در آن اتفاق افتاده است.

وی شرح داد: ویروسهایی که ماده ژنتیکی آن ها شبیه به کروناست، توانمندی تغییر دارند زیرا میخواهند مانند تمام موجودات زنده در طبیعت پایدار بمانند و باید برای این پایداری خود را مطابق با طبیعت تغییر دهند.

تغییرات پی در پی؛ تاکتیک ویروسها برای بقا

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه نمود: زمانی که زندگی میزبان ویروس کویید 19 یعنی خفاش تهدید شد، این ویروس مجبور شد برای ادامه بقای خود آنقدر تغییر کند تا میزبان جدیدی مانند انسان را برای ادامه حیات خود انتخاب کند. تغییرات ویروس ها به دو دسته تقسیم می گردد، این تغییرات یا به نفع ویروس و یا به ضرر آن است، ویروس نمیتوند تصمیم بگیرد که دقیقا یک صندلی خاص را در خود تغییر دهد، بنابر این باید اول این تغییر را در خود ایجاد کند تا نتیجه بگیرد این تغییر چه دستاوردی دارد.

وی با بیان اینکه در این تغییرات یک مکانیسم انتخابی رخ میدهد، شرح داد: یعنی ویروسهایی که تغییرات بهتری انجام داده اند سالها در طبیعت باقی میمانند و ویروس هایی که تغییرات بدی نموده اند ممکن است نابود شوند.

این ویروس شناس با بیان اینکه از تغییرات ویروس ها برای فراوری واکسن نیز استفاده می گردد، گفت: برای مثال واکسن سرخجه و سرخک ویروسی است که تغییرات آن را ضعیف نموده است. دسته بندی این تغییرات بر اساس یک مطالعه کوچک 103 موردی و پیش بینی الگوی آن مکانیسم درستی نیست زیرا در حال حاضر با اطلاعات موجود چنین پیش بینی امکان پذیر نیست.

دکتر واعظ جلالی تاکید نمود: دسته بندی ویروس کویید 19 به دو سویه اس و ال یعنی خفیف و ضعیف یک شایعه بی اساس است و محققان بر این باورند که ممکن است در حال حاضر مقالاتی منتشر گردد که به خاطر اضطرار در شرایط فعلی بدون طی کردن مراحل داوری و اعتبار سنجی وارد فضای علمی گردد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید نمود: اظهار نظرهایی که در خصوص شیوع بیشتر نوع خفیف کویید 19 انجام می گردد از نظر مجامع علمی قابل قبول نیست.

عدم آنالیز علائم بالینی بیماران؛ اشتباهی دیگر در مقاله چینی

وی تاکید نمود: در این مقاله چینی شرایط بالینی بیمارانی که ویروس آن ها مورد مطالعه قرار گرفته، آنالیز نشده است و تعیین نیست که آیا فردی که دچار سویه خفیف این ویروس شده دچار علائم و بیماری خفیفی هم شده است یا خیر. ویروس تصادفا دچار جهش می گردد و این جهش ها در طبیعت انتخاب می شوند و بر اساس الگوهای بیماری های ویروسی دیگر که همه گیر شده اند، انتظار داریم که ویروس در بدن افراد مختلف تغییر کند.

ویروس چه زمانی خاموش می گردد؟

دکتر واعظ جلالی ادامه داد: ویروس قصد ندارد تمام میزبان های خود را از بین ببرد زیرا در این صورت در نهایت خودش هم از بین می رود و ما بر اساس هوشمندی که از ویروس ها سراغ داریم پیشبینی میکنیم ویروس آنقدر تغییر میکند تا در نهایت بتواند به یک هم زیستی مسالمت آمیز برسد.

وی اضافه نمود: این اتفاق زمانی رخ می دهد که سابقه برخورد با این ویروس در جامعه ایجاد می گردد و پاسخ ایمنی در بدن افراد به وجود می آید و تعداد افرادی که در جامعه با ویروس برخورد می نمایند زیاد شده و در آن موقع همه گیری خاموش می گردد.

وی با اشاره به تجربه شیوع سارس در سال 2003 گفت: برای مثال سارس همچنان وجود دارد اما دیگر نمی تواند همه گیری ایجاد کند و گزارشی از شیوع جدی آن دیده نمی گردد.

این متخصص با بیان اینکه در حال حاضر ده ها کشور در دنیا به این ویروس آلوده شده اند، گفت: اکنون در اوج این اپیدمی هستیم و انتظار داریم که این ویروس انقدر تغییر پیدا کند که در نهایت نه شدت همه گیری اولیه را داشته باشد و نه از بین برود.

کویید 19 باز هم برمیگردد؟

دکتر واعظ جلالی با بیان اینکه در سالهای آینده هم بروز بیماری کویید 19 دور از انتظار نیست، اضافه نمود: اما در آن موقع بیماری کویید 19 با بیماری فعلی تفاوت خواهد داشت و محققان بر اساس اپیدمیولوژی ملکولی ویروس باید آنالیز نمایند که تکامل ویروس چگونه خواهد بود.

وی تاکید نمود: نمی توان بر اساس رفتار فعلی ویروس انتظار داشت که خود به خود حذف گردد، در مقاله چینی مذکور، پیش بینی شده که ویروس خود به خود حذف می گردد در حالی که این طور نیست و ویروس برای پایداری خود را تغییر می دهد.

کشف واکسن؛ تنها راه ریشه کنی کویید 19

این ویروس شناس با بیان اینکه با مداخلات انسانی مانند فراوری واکسن می توان ویروس را حذف کرد، شرح داد: برای مثال ویروس آبله به طور کلی ریشه کن شده است اما این اتفاق با واکسن اتفاق افتاده است.

تبار کویید 19 را بشناسید

خانواده کرونا ویروسها شامل گروهی از ویروسها می شوند که توانایی ایجاد بیماری را در انسانها و حیوانها دارند و عامل تعدادی از سرماخوردگیهای هرساله ما نیز تعدادی از همین کرونا ویروس ها هستند. کرونا ویروسها میتوانند دستههای مختلفی از جانوران از جمله انسانها را در طبیعت آلوده نمایند و گروه های مختلفی از جانوران وحشی و اهلی در معرض آلودگی با کرونا ویروس ها قرار دارند.

این ویروس شناس با بیان اینکه کرونا ویروس جدید که اول به عنوان کرونا ویروس ووهان شناخته شد، بعد کویید 2019 نامیده شد، گفت: این ویروس هفتمین عضو از اعضای خانواده کروناست که می تواند انسان را آلوده کند.

دکتر واعظ جلالی اضافه نمود: در خانواده کروناویروس هایی مانند ویروس 229E و یاOC43 به عنوان ویروسهای ایجاد نماینده سرماخوردگی شناخته شدند و به تدریج با ورود ویروسی مانند سارس که عامل بیماری حاد دستگاه تنفسی است و ویروس مرس که به عنوان عامل بیماری حاد دستگاه تنفسی در خاورمیانه شناخته شده، تعداد ویروس هایی از این خانواده که میتوانستند انسان را آلوده نمایند زیاد شد و در حال حاضر کویید 2019 به عنوان ویروسی که توانایی انتقال انسان به انسان را پیدا نموده وارد جامعه بشری شده است و توانسته آلودگی فراگیری را ایجاد کند.

عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: خانواده کرونا ویروس ها، ویروس هایی را در برمیگیرند که در زیر میکروسکوپ الکترونی در اطرافشان تاجهایی دیده میگردد و ترجمه لغوی این تاج ها کرونا نامیده می گردد.

وی با بیان اینکه سایز این ویروس ها عظیم است، شرح داد: این ویروس ها علاوه بر سایز عظیم، ظرفیت ژنتیکی بالایی دارند و امیدهای زیادی وجود دارد که بتوانیم در کرونا ویروسها دستورزی های ژنتیکی انجام دهیم تا بتوانیم از آن ها برای درمان به عنوان حامل های دارو استفاده کنیم.

نسبت خانوادگی ویروسها چگونه تشخیص داده میگردد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه نمود: در ویروسشناسی برای قرار دادن ویروسها در یک خانواده معیارهایی مانند نوع بیماریهای ایجاد شده، راه انتقال، شکل ویروس و شباهت در پاسخ ایمنی وجود دارد و یکی از راه های بسیار مناسب برای قرار دادن ویروس ها در یک خانواده تقسیم بندی بر اساس ژنتیک است و ویروس هایی که از نظر ژنتیکی تا حد تعیینی به یکدیگر شباهت دارند در یک خانواده قرار می گیرند.

نزدیکترین اقوام کویید 19 را بشناسید

دکتر واعظ درباره اینکه کویید 19 با کدام یک از ویروس ها مشتر ک است شرح داد: در این خانواده ویروسی مانند سارس وجود دارد که توانسته عامل عفونت حاد دستگاه تنفسی باشد و در افراد با سن بالا ریسک مرگ 50 درصدی را ایجاد نموده است، بنابراین کویید 19 از نظر علائم بیشترین شباهت را با سارس داشته است.

این ویروس شناس با اشاره به وجود آمادگی ذهنی برای رویارویی با کویید 19 در پی شیوع سارس و مرس در سالهای گذشته، توضیح داد: مقایسه این ویروس کرونای جدید با سارس نشان می دهد که این دو ویروس حدودا 80 درصد به یکدیگر شباهت دارند و شباهت این ها با ویروس هایی که از حیوانات جدا می شوند نیز بسیار زیاد است، یعنی این ویروس جدید از نظر ژنتیکی هم به سارس شباهت دارد و هم به ویروسی که از خفاش جدا شده است.

پای کویید 19 چگونه به زندگی انسان ها باز شد؟

وی درباره مخزن و میزبان این ویروس شرح داد: این ویروس در شروع در استان ووهان چین و بازار ماهی فروش ها گزارش شد و در این بازار افرادی تردد می کردند که مبتلا به ذات الریه شده و هیچ علت تعیینی برای ذات الریه آن ها به دست نیامده بود و ویژگی مشترک تمام این افراد از نظرمدل زندگی، تردد در آن بازار بود. به نظر می رسد که این ویروس اولین بار توانسته است با جهش ژنتیکی از میزبانی که در طبیعت داشته و احتمالا این میزبان خفاش و یا مورچه خوار فلسدار بوده است، در بدن انسان تکثیر پیدا کند و آلودگی ایجاد کند.

این ویروس شناس با بیان اینکه این ویروس علاوه بر ورود به بدن انسان، توانسته در بدن انسانها زندگی و عفونت ایجاد کند، درباره ساختار این ویروس از نظر ماندگاری در محیط شرح داد: تا کنون تحقیقات خیلی کمی در خصوص کویید 19 اجرا شده است اما سابقه تحقیقات روی سارس و مرس وجود دارد بنابر این پاسخ به این سوال مبنی بر مطالعاتی است که روی پایداری ویروس سارس و مرس بر روی سطوح مختلف اجرا شده است.

حفظ چهره؛ مهمترین هنر ویروس ها برای پایداری در محیط

وی با بیان اینکه ویروسها خارج از سلول زنده توانایی تکثیر ندارند و تنها هنری که برای پایداری میتوانند از خود نشان دهند حفظ شکل و قیافه اصلی آنهاست، ادامه داد: علت توانمندی ویروس برای باقی ماندن بر سطوح این است که ویروس در سطح خود ملکولهایی مانند یک کلید دارد و بر سطح سلولهای بدن ما که قرار است ویروس در آنها تکثیر پیدا کند ملکولهایی شبیه به کلید وجود دارد و اگر اتصال قفل و کلید اتفاق بیفتد ویروس میتواند در سلول تکثیر پیدا کند و رطوبت و سرما باعث میگردد که ویروس شکل اصلی خود را در محیط حفظ کند.

این عضو هیئت علمی اضافه نمود: در گرما شکل این کلید عوض می گردد و اگر مدت زیادی خارج از سلول باقی بماند به علت تغییر شکل توانایی حیات در سلول زنده را از دست میدهد و ویروسها نمیتوانند همواره پایدار باقی بمانند و برای پایداری نیاز دارند که در محیط مناسب قرار بگیرند زیرا در غیر این صورت بعد از مدتی غیرفعال می شوند.

دکتر واعظ جلالی با بیان اینکه برای غیرفعال کردن ویروس نباید به دنبال روش خاصی گشت، گفت: میتوان با پختن یک ماده غذایی آلوده و یا جوشاندن آب آلوده به ویروس، ویروس را غیرفعال کرد زیرا پروتئین سطح ویروس غیرفعال شده و کلید خود را از دست می دهد.

این ویروس شناس ادامه داد: پایداری ویروسها بر روی سطوح از چند ساعت تا چند روز است و بر اساس ویژگی های غشایی خود میزان پایداری آن ها متفاوت است.

کلید ویروس را چگونه غیرفعال کنیم؟

وی با بیان اینکه ویروسهایی که پوشش دارند از جمله هپاتیت نوع بی، سی، اچ آی وی، کرونا ویروس و عامل تبخال، نسبت به شرایط محیطی حساس ترند ، اضافه نمود: از آنجاکه پوشش این ویروسها از نوع چربی است حلال چربی می تواند آن ها را غیرفعال کند و استفاده از حلال های چربی مانند صابون می تواند کلید را از ویروس بگیرد.

دکتر واعظ جلالی ادامه داد: تحقیقات نشان داده این ویروس ها به علت پوشش در محیط پایداری ندارند و این نوع ویروس های پوشش دار تنها از چند ساعت تا پنج روز می توانند شکل اصلی خود را در محیط حفظ نمایند. البته تحقیقات در خصوص پایداری ویروس ها بر روی سطوح مختلف نشان داده است که کرونا ویروس ها بر روی کاغذ حدود چهار ساعت زنده می ماند زیرا کاغذ رطوبت را می گیرد و ویروس را غیر فعال می نماید.

دکتر واعظ جلالی با بیان اینکه این نوع ویروس بر روی دستکش جراحی نیز بعد از چند ساعت غیر فعال می گردد یادآور شد: اما ویروس کرونا بر روی سطح فلز پایداری بیشتری دارد.

آیا نقره خاصیت ضد ویروسی دارد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه فلزاتی مانند نقره تنها در صورتی میتوانند ویروس را جذب نمایند که فعال باشند تا یون های آنان ویروس را جذب کند، توضیح داد: نقرهای که در ساختار ظرف و سطوح استفاده شده است چنین خاصیتی ندارد و تنها نقره ای چنین خاصیتی دارد که در محیط آزمایشگاهی با آن کار انجام می گردد.

وی با بیان اینکه ویروس بر روی سطح فلزی میتواند تا پنج روز زنده بماند گفت: تحقیقات خیلی زیادی در خصوص پایداری ویروس کرونا بر روی پارچه انجام نشده است اما بر روی پلاستیک می تواند تا چند روز باقی بماند و بنابر این لازم است برای جلوگیری از ابتلا به ویروس در خصوص پارچه هم احتیاط گردد.

عضو هیئت علمی دانشگاه وجود ویروس ای نوپدید را یکی از معضلات قرن فعلی مطرح نمود و گفت: با توجه به اینکه 70 درصد ویروس های نوپدید منشا حیوانی دارند، باید به این مسئله توجه کنیم که اهمیت به طبیعت بسیار لازم است و مسئله محیط زیست نباید یک موضوع حاشیه ای در نظر گرفته گردد.

ویروس های نوپدید؛ انتقام طبیعت از بشر!

این ویروس شناس تاکید نمود: یکی از مسائل مهم در خصوص ویروس های نوپدید تغییر سبک زندگی انسان هاست زیرا انسان ها هر روز بیشتر از روز قبل در طبیعت دخالت نموده اند و اکوسیستم های طبیعت را به خاطر منافع دستکاری نموده و سطح تماس خود را با آن ها افزایش داده اند در نتیجه ویروس ها که موجودات هوشمندی هستند تغییر نموده و توانسته اند میزبان های جدیدی برای خود پیدا نمایند.

وی ادامه داد: زمانی که میزبان های جانوری از ویروس ها گرفته شوند ویروس ها مجبور اند برای پایداری در محیط خود را تغییر دهند.

این ویروس شناس با بیان اینکه بعضی از این تغییرات به ضرر ویروس و بعضی از آن ها به نفع ویروس است یادآور شد: به همین خاطر این ویروس کرونای جدید با جهش توانسته از خفاش و یا مورچه خوار به انسان برسد. در خصوص حیوانات خانگی باید آسوده خاطر بود زیرا حیوانات خانگی معاینه پزشکی می شوند و وارد طبیعت نمی شوند اما از آنجایی که کرونا ویروسها میتوانند حیواناتی مانند اسب را نیز آلوده نمایند بنابراین بهتر است که منتظر تحقیقات بیشتر بر روی این موضوع بمانیم.

آیا حیوانات خانگی می توانند میزبان کویید 19 باشند؟

وی با بیان اینکه احتمال آلودگی حیوان خانگی مانند گربه به کویید 19 خیلی ضعیف است، گفت: نباید نگران آلودگی گربه به این ویروس باشیم زیرا آلودگی به این ویروس مشروط بر آن است که کویید 19 در مدت زمان کوتاهی آنقدر تغییر کند که بتواند میزبان خود را تغییر داده و آن را آلوده کند که این مسئله این تغییر نیازمند سالها زمان است.

پیش بینی دانشمندان در خصوص ظهور کویید 19!

دکتر واعظ جلالی با اشاره به بعضی مقالات علمی که در سال 2013 در خصوص کرونا ویروس ها منتشر شده است شرح داد: در این مقالات اشاره شده است که ویروسی مشابه کویید 19 از خفاش جدا شده است و با توجه به خصوصیات ژنتیکی که دارد توانایی انتقال به انسان ها را هم دارد.

همه اعضای یک پیکریم...

وی تاکید نمود: این مسئله موید آن است که نباید نسبت به طبیعت بی تفاوت بود زیرا زندگی همه انسان ها وابسته به یکدیگر است و در حال حاضر به خاطر حجم بی شمار سفرهایی که روی کره زمین انجام می گردد اندازه زمین کوچک شده و به همین خاطر می توان در مدت کوتاهی ویروس ها را بر روی کره زمین جا به جا کرد.

منتظر بیماری های ویروسی جدید باشیم!

وی با هشدار نسبت به احتمال جابه جایی ویروس هایی که در بدن بندپایان وجود دارد و می توانند با بارهایی که در سفرها جابه جا می گردد از محیطی به محیط دیگر انتقال یابند،گفت: با توجه به اتفاقاتی که در دوره کنونی رخ می دهد با ویروس های نوپدید زیادی رو به رو خواهیم شد.

این ویروس شناس اضافه نمود: از سال 2009 تا کنون سازمان بهداشت دنیای شش بار نسبت به بیماری های ویروسی و نوپدید هشدار داده است و اپیدمی بیماری هایی مانند ابولا، سارس و کویید 19 نشانگر حائز اهمیت بودن توجه به بیماری های ویروسی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به مبحث ویروس شناسی و تحقیقات در این زمینه، یادآور شد: با توجه به اینکه از سال 2009 تا کنون شش تذکر سازمان دنیای بهداشت در خصوص بیماری های ویروسی بوده است، اگر مراکز تحقیقاتی بیشتری با تجهیزات کافی در حوزه ویروس شناسی فعالیت نموده، همکاری متخصصان این حوزه در کشور با سازمان دنیای بهداشت توسعه یافته و با توجه به توان محققان و دانشگاهیان امکانات لازم برای تشخیص ویروس های نوپدید فراهم گردد، می توان با آمادگی بیشتری در برابر این بیماری ها اقدام کرد.

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 21 شهریور 1400 بروزرسانی: 21 شهریور 1400 گردآورنده: mahsanblog.ir شناسه مطلب: 38923

به "کرونا ویروس چه زمانی خاموش می گردد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کرونا ویروس چه زمانی خاموش می گردد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید